Chalmersforskare bekräftar min farhåga från 2014 gällande fusk med fartygens svavelutsläpp

Av: Thomas Ström 2018-10-24


Nu kommer bevis för det jag förutspådde här på bloggen redan 2014 och 2015.
Forskare vid Chalmers har nämligen konstaterat att rederier fuskar med Nordeuropas svavelutsläppsregler. 
I omfattande fjärrmätningar som forskarna gjort med en egen metod framgår det att vart tionde fartyg bryter mot Nordeuropas svavelutsläppsregler.
 – Vissa rederier verkar ha satt i system att fuska, säger Johan Mellqvist, biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
– Vi kan se tydliga skillnader i efterlevnad beroende på vem som äger fartygen.

Chalmersforskarna har tagit fram ett eget övervakningssystem. Det bygger på luftmätningar med en sniffer, som gör fysikalisk och kemisk analys av luften. Sniffern kompletteras sedan med andra tekniker såsom optisk fjärranalys och system för automatisk identifiering av fartyg.

Luftmätningarna görs både vid fasta stationer vid Göteborgs hamninlopp och broarna över Öresund och Stora bält samt från ett flygplan som rör sig runt Danmark och över Engelska kanalen.

Systemet som gruppen på Chalmers utvecklat ger gods resultat. I flera länder har man också börjat använda systemet skarpt för svavelutsläppsövervakning i ett antal länder.
Under sin testperiod har forskarna funnit att det fuskas rejält i det nordeuropeiska så kallade Seca-området (sulphur emission control area). Det anmärkningsvärda är att det inte handlar om slumpmässiga variationer. Överträdelserna följer klara mönster.
– Vi kan se att fartyg som kommer sällan, inklusive kryssningsfartyg, oftare bryter mot reglerna. Och att det är vanligare att fartyg släpper ut för mycket svavel på väg ut ur området än på väg in, då de riskerar en besiktning ombord.

I östra delen av Engelska kanalen, nära Secas gräns, bryter 15 procent av fartygen mot reglerna. Kring Danmark 10 procent och vid de fasta mätstationerna 2–5 procent.
Enligt professor Johan Mellqvist har rederierna dock mycket pengar att spara på att bryta mot reglerna. Han menar bland annat att det dyrare lågsvavliga bränslet kan ge merkostnader på 1 miljon kronor för bara en tur- och returresa mellan England och Sankt Petersburg.

För egen del står jag bakom det nya övervakningssystemet till 100 procent. Det forskarna nu fåt bekräftat förutspådde jag redan 2014.

Här följer några axplock ur de blogginläggen.

2014-10-02
Från den 1 januari 2015 kommer nya svaveldirektiv att gälla. Det innebär att svavelhalten i rökgasen från alla fartyg i norra Europa måste minska sina utsläpp till 0.1 procent mot dagens tillåtna 1,0 procent. 
Men ingen kommer att kontrollera detta varför jag är övertygad om att många rederier kommer att fuska och ta ut högre avgifter trots att de inte gjort de investeringar i miljön som direktivet kräver.
Den stora knäckfrågan att lösa i i det här är sålunda; vem ska kontrollera att det nya svaveldirektivet följs?
I nuläget finns det ingen.

2014-10-07 
Jag är övertygad om att få rederier kommer att genomföra de miljösatsningar som behövs göras för att detta ska bli verklighet. Varför man inte gör det? Jo, det finns ju varken verktyg eller någon som har fått i uppgift att kontrollera att direktivet efterföljs.
För oss på NTEX kommer det att innebära en klart fördyrad transport över Nordsjön och framför allt över Östersjön. Det handlar om åtskilliga miljoner kronor som vi blir tvungna att lägga på våra transporter.
I slutändan drabbar detta konsumenterna.


Tillsätt styrelseproffs i de kommunala bolagen

Av: Thomas Ström 2018-10-08

Direktörerna ska inte känna sig säkra på sin post till pensionen

 

Kommunala aktiebolag och nämnder behöver fler professionella näringslivsrepresentanter.
Och då tänker jag i första hand på styrelsearbetet.
Idag består dessa bolagsstyrelser enbart av förtroendevalda fritidspolitiker, som väldigt sällan har någon erfarenhet av hur det är att driva ett kommersiellt bolag med allt vad det innebär.

Göteborg är utan jämförelse den kommun i Sverige som har flest kommunala bolag. På kommunens hemsida finns en organisationsbild med över 40 olika aktiebolag. Motsvarande antal i Stockholm är 20.

I dessa styrelser finns inga professionella ledamöter från näringslivet utom i undantagsfall, när fritidspolitikern också är näringsidkare. Men det är i egenskap av förtroendevald man hamnar i ett kommunalt bolags styrelse.

Det är också dessa styrelser som tillsammans med kommunstyrelsens presidie tillsätter och avsätter de högsta tjänstemännen som exempelvis VD i de kommunala bolagen.

När en sådan här styrelse tillsätter en VD med lång erfarenhet från näringslivet innebär det att de anställer en person som har mycket större erfarenhet från att driva företag än de själva.

Frågor som då uppstår är: Hur ska denna orutinerade bolagsstyrelse kunna ställa krav på sin VD och hur ska de veta när det är dags att avsätta direktören i fråga?

Svaret är att de inte kan eller vet när det är dags. Lyckas man bli VD i ett kommunalt bolag blir man kvar där tills pensionen. Under förutsättning att man håller sig inom lagens ramar och att man inte själv vill flytta på sig.

Jag tycker att detta är fel. Jag anser att samtliga bolagsledningar, med direktörerna i spetsen, borde utmanas regelbundet.

Därför är det oerhört viktigt att det kommer in fler professionella näringslivsrepresentanter i de kommunala bolagens styrelser.

Som det är nu är flera kommunala bolag exempel på skyddade verkstäder, som då och då får räddas av kommunala skattemedel. Se bara på Got Event AB som driver Ullevi och Scandinavium. I fjol var bolaget ansvarigt för EM i ridsport, som var planerat att ge ett plus i kassan blev ett ekonomiskt fiasko. Notan för Göteborgs stad och dess skattebetalare blev minst 50 miljoner kronor. Det kan tilläggas att Got Event går back 150 till 200 mkr varje år men får koncernbidrag från bl a Göteborg Energi för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

”Väljarna vet inte alltid sitt eget bästa”

Av: Thomas Ström 2018-08-31

Makten korrumperar – nya förslaget kräver 20 000 nyrekryteringar

 

Det är bara att konstatera; makten korrumperar. 
Socialdemokraternas senaste utspel om en extra familjevecka är bland det värsta valfläsk jag sett. 
Men så här blir det när man anser sig untouchable och tror att man kan göra vad man vill.

Uppskattningsvis är det 900 000 föräldrar som kommer ta del av familjeveckan. Statens kostnad blir 5 miljarder men hur blir det för näringslivet? Företagens kostnad uppskattas till mellan 32-40 miljarder kronor.
Men inte nog med det. Vem ska utföra jobbet istället för den som är ledig? Blir detta verklighet och alla tar ut sin familjevecka kommer det att skapa ytterligare 20 000 arbetstillfällen. 
Var ska man hitta dem? Det är redan nu stora problem inom vissa branscher när det gäller att hitta kompetens.
I slutändan kommer det medföra att svenskt näringsliv tappar i produktion och leverans.
Nej, för guds skull. Vi får verkligen hoppas att familjeveckan inte blir verklighet.

Men sittande regering kanske har samma inställning som förra infrastrukturministern som i samband med något tokigt förslag yttrade den underbara frasen: ”Väljarna vet inte alltid sitt eget bästa.” 
Men hon är inte ensam om att tycka så här. Jag är övertygad om att ett stort antal av alla riksdagsledamöter, oavsett partitillhörighet, ibland har denna inställning.

Ser man till de problem vi idag har i samhället blir man förbannad. Politikerna bara pratar och pratar. De gör ju ingenting åt problemen.
Inom näringslivet löser vi problem för att komma vidare men inom politiken bara pratar de.

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att ta upp en annan sak som irriterar mig. Miljöpartisten Gustav Fridolin flyger mellan Bromma och Arlanda. Ja, du läste rätt. Jag har mycket säkra källor som bekräftar att utbildningsministern vid ett antal tillfällen flyger mellan de två flygplatserna i huvudstaden.
Är det att leva som man lär?
 

Läs mer...

Sluta med bedrägeri och ockerräntor

Av: Thomas Ström 2018-05-25

 Sänk tilläggsavgiften på trängselskatten

 

Om du varit i Stockholm eller Göteborg med bilen på senare år har du blivit medveten om trängselskatten.
Tillhör du dessutom någon av alla dem som missat att betala räkningen i tid har du fått försenings- och tilläggsavgift på 500 kronor per tillfälle.
Fram till nu har staten tagit in 1,2 miljarder kronor via dessa straffavgifter.
Om ett privat företag hade gjort något liknande skulle det blivit dömt för ockerräntor och bedrägeri.

Bakgrunden är att om du som bilägare glömmer att betala in trängselskatten i tid får du en tilläggsavgift på 500 kronor, även om den ursprungliga kostnaden bara är 10 kronor. Det betyder en straffavgift på drygt 5000 procent. Skulle ett privat företag gjort något liknande hade det fått stänga och ta ner skylten. Företaget hade blivit klassat som bedragare. Men inte staten. Den bara fortsätter att håva in ca 200 extra miljoner kronor om året.

Under längre tid har både Transportstyrelsen och Skatteverket påtalat att det är olämpligt att ta ut en försenings- och tilläggsavgift på flera tusen procent. Men varken den förra eller nuvarande regeringen har gjort något åt saken. Man ser det som en extra inkomstkälla.

I Stockholm infördes trängselskatten 2007 och i Göteborg 2013. Inför starten i Göteborg föreslog en statlig utredning att reglerna skulle ändras. Förslaget byggde på att man först skulle ta ut 100 kronor i förseningsavgift och – om inte den betalades – en tilläggsavgift på 500 kronor.
Men trots utredning och förslag har ingen minister gjort något åt saken.

Tilläggsavgiften är ett ganska vanligt ämne i motioner i riksdagen. Senast var den 23 mars i år då Lars Beckman (M) lämnade in en skriftlig fråga i ärendet till finansminister Magdalena Andersson. Den 4 april lämnade hon följande skriftliga svar på Riksdagens hemsida:  
”Medel motsvarande intäkterna från trängselskatten, inklusive intäkter från tilläggsavgifter, går till angelägna infrastruktursatsningar. Om tilläggsavgiften skulle sänkas så innebär det att andra pengar måste skjutas till inom ramen för trängselskattesystemet. Det handlar då om ökad upplåning eller om höjningar av trängselskatten.”

Med andra ord räknar alltså staten i sin budget med försenings- och tilläggsavgifter av trängselskatten! Verkar det verkligen klokt?
Nej, gör om och gör rätt.
Gör som den statliga utredningen kom fram till för fem år sedan; först en rimlig förseningsavgift på ca 100 kronor och därefter en tilläggsavgift på 500 kronor.
Då slipper ett stort antal bilägare känna sig lurade.

”Bohuslän – Europas soptipp” Fler uppmärksammar plasten i havet

Av: Thomas Ström 2018-05-18

För ett par veckor sedan skrev jag om all plast och annat skräp som väller upp på stränderna i Bohuslän, en strandsträcka som är en av de skitigaste i Europa.
Nu börjar även fler uppmärksamma detta.
En aktör som gjort det är tidningen GT/Expressen.

Ett reportageteam har gjort ett nedslag hos strandstädare på Tjörn och det de rapporterar om är helt ofattbart. Längs Bohuskusten flyter det in fem badkar med skräp i timmen. Det har gått så långt att strandstädarna, som stundtals tycker att det de håller på med är tröstlöst, döpt en av vikarna på Tjörn till ”Katastrofviken”.

 

Här följer några utdrag ur GT/Expressens artikel:

"Katastrofviken" är belägen sydost om Tjörn, men den är på inget sätt unik. Varje timme, året runt, flyter det i land skräp motsvarande fem fulla badkar på Bohuskusten. Majoriteten av skräpet, omkring 90 procent, är plast av olika slag.

Totalt rör det sig om cirka 7 000 kubikmeter plast per år, enligt stiftelsen Håll Sverige Rent, vilket gör Bohuskusten till en av de skräpigaste kuststräckorna i hela Europa. Problemet är så pass allvarligt att Bohuslän ibland har kallats för "Europas soptipp".

– Vi hittar ofta döda fåglar med magarna fulla med plast. Det är så att man får tårar i ögonen, när man tänker på att det är vi människor som är orsaken till det, säger strandstädaren Johan Eyssen till GT/Expressen.

 

Min personliga undran är hur lång tid det tar innan människan kommer att drabbas av det här. För fortsätter det så här kommer snart ett av Sveriges populäraste turistmål att vara obrukbart. Vem kommer vilja eller våga att bada på västkusten i framtiden.

Tänk på det när du kastar din skit i havet nästa gång!!

Här kan du läsa hela artikeln i GT/Expressen.

Nu måste man förboka tid för nytt pass i stora delar av landet

Av: Thomas Ström 2018-04-13

Jag är van vid att man kan sticka förbi passpolisen, fylla i sina uppgifter, ta en bild, skriva under och några veckor senare hämta upp det nya passet.
Men så är det inte längre, åtminstone inte i Göteborg.

Från och med den 9 april ska man via internet förboka sitt besök på passexpeditionen. Och då gäller det att vara ute i god tid vill jag lova. När jag gick in den 9 april var den första tillgängliga tiden den 27 maj!

I vintras blev jag medveten om att det är dags att fixa ett nytt pass. Eftersom jag ska på utlandsresa i början av juni åkte jag förbi passpolisen i slutet av mars. Där var det fullt kan jag lova.

När jag väl hade tagit mig igenom folkmassan och tagit min nummerlapp kunde jag surt konstatera att det var närmare 200 före mig i kön.
Jag insåg snart att det här besöket inte skulle ta den där halvtimmen jag varit van vid de senaste gångerna jag ordnat ett nytt pass. Det skulle ta 2-3 timmar.

När jag i förra veckan gjorde ett nytt försök var det samma sak och det var då jag blev uppmärksam på att man från och med i måndags måste förboka mitt besök på passexpeditionen.

Efter att ha pratat lite med bekantskapskretsen om detta har jag fått klart för mig att man tydligen haft det så här i Stockholm sedan tidigare. Och jag kan förstå det med tanke på att det är en miljonstad men att det ska behöva vara så här i övriga landet tycker jag är riktigt dåligt. Något är fel.
Förmodligen är det ännu ett tecken på Polisens ökade arbetsbörda och bristande resurser i kombination med den växande folkmängden.

Nu kommer jag inte hinna vänta på den förbokade tiden. I värsta fall kan man ju ordna med ett sådant där provisoriskt pass på flygplatsen, men det är väldigt dyrt i förhållande till den månad det gäller.

Nej, det får bli en tur till Uddevalla istället. Där har de fortfarande drop-in.

Och sedan är det bara att acceptera att allt i framtiden ska skötas via webben. 

NU FÅR DET VARA NOG!!

Av: Thomas Ström 2018-04-06

Ett lastbilslass plast töms i haven varje minut

 

Jag gillar att vara på och nära havet och därför handlar mycket av min fritid om båtliv och fritidshus i skärgården.
Men på senare år har denna fantastiska miljö förändrats dramatiskt. Problemet stavas PLAST.
Varje vår ser jag otroligt mycket plast som flyter omkring och väller upp på våra stränder. Och i år är det mer än någonsin.
Det är helt vansinnigt.

Enligt Världsnaturfonden hamnar åtta miljoner ton plast i våra hav varje år. Det motsvarar ett lastbilslass per minut!!
Nu måste vi göra någonting åt detta.
Sluta att slänga skräp och framförallt plast i våra hav och vår natur.

Förutom att det ser förfärligt ut har det en enorm negativ påverkan på vår natur och miljö. Om vi fortsätter på den inslagna vägen kommer det att finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050. Det är om drygt 30 år.

Vissa havslevande djur som t ex havssköldpaddor äter plastpåsar i tron att det är maneter. Fiskar fastnar i herrelösa fisknät och kvävs till döds och fåglar fastnar i olika plastartiklar och dör. Listan kan göras lång.

I förlängningen är jag övertygad om att vi även kommer konstatera att människor dör på grund av all plast i våra hav. Det är till följd av två anledningar: mikroplast och mindre syreproduktion.

I höstas tog jag del av en undersökning som visade att 83 procent av världens dricksvatten är förorenat med mikroplast. Samtidigt får fiskarna, som vi äter, i sig dessa små plast-partiklar. I sin jakt på plankton luras de att äta fullt med mikroplast som passerar. Ingen vet ännu hur plasten kommer att påverka människan. Men vad tror du själv? Hur bra kan det vara att få i sig plast? Vilka sjukdomar kommer att utvecklas i våra kroppar på grund av den?

Jag är övertygad om att vetenskapen inom några år kommer ha svar på dessa frågor. Tyvärr tror jag inte att de är positiva.

I förlängningen finns det även risk att plasten kommer att bidra till att algerna i havet dör, vilket skulle orsaka ännu större komplikationer.

För en tid sedan tog jag del av en skrift med Angela Wulff, professor i marin ekologi vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet. Då fick jag klart för mig att närmare hälften av syret i vår atmosfär kommer från havet och dess alger.
Frågan är vad som händer om algerna dör och syreproduktionen halveras?

Nej, sluta att använda påsar och engångsartiklar i plast i så stor utsträckning som möjligt.
Måste du använda dem så se för guds skull till att de inte hamnar i våra vattendrag!!

Säkra källor hävdar att Landvetter måste investera 500 miljoner för fortsatt utveckling

Av: Thomas Ström 2018-03-05

 

– Nu skulle det varit bra att ha haft kvar Säve

 

Nyligen tog jag del av intressant information, som jag sedan kontrollerat vidare.
Enligt säkra källor har det framkommit att Landvetter Flygplats har slagit i taket när det gäller sitt miljötillstånd.
Framöver kan flygplatsen inte ta emot fler bolag som vill öppna nya linjer till och från Göteborg.
För att kunna utöka kapaciteten talas det om en investering på 500 miljoner kronor.
Om detta stämmer är nedläggningen av Säve Flygplats en fullkomlig katastrof, ett vansinnigt tjänstefel.

I januari 2015 tog Swedavia beslutet att lägga ned Säve Flygplats med motiveringen att det skulle kosta alldeles för mycket att renovera den gamla avgångs- och landningsbanan. Själva pratade man om 250 miljoner kronor men i efterhand har det framkommit att kostanden för en renovering hade gått på ca 50 miljoner kronor.

Vid ett flertal tillfällen har jag skrivit om detta här på bloggen. Jag tycker att nedläggningen var helt fel. Jag anser nämligen att Göteborg och regionen behöver två flygplatser, varav en cityflygplats.

Faktum är att det var helt hål i huvudet och stort slöseri med pengar att lägga ner Säve.
Tänk om man istället hade satsat på att renovera och bygga ut flygplatsen.
Tänk vad bra det kunde blivit för Göteborg och hela regionen om man dessutom hade flyttat terminalen och parkeringarna till den stora leden. Då hade vi fått en cityflygplats som hade varit ett bra komplement till Landvetter.

Säve hade också varit en mycket bra resurs för näringslivet i en av landets mest intressanta regioner, med tanke på businessjet och affärsmän, som prioriterar snabbhet och tillgänglighet.
Samtliga dessa beslut är stort slöseri med pengar.

Om uppgifterna jag tagit del av stämmer blir det inte bara passagerare som drabbas. Även fraktflyget, som ökat kraftigt på senare tid, kommer att märka av Landvetters begränsningar.

Under de senaste åren har vi på NTEX, vid sidan av våra transporter på väg och till sjöss, satsat hårt på att utveckla vår flygverksamhet och nu är vi den elfte största aktören på flygfrakt i Sverige. I år räknar vi med att denna del kommer att omsätta över 100 miljoner kronor. Om uppgifterna gällande Landvetter stämmer ser jag en risk i att vi - liksom övriga aktörer - kan bli begränsade när det gäller frakter till och från Västsverige.

Helt klart är att hela regionens utveckling kan bli begränsad om Landvetter slått i taket gällande sitt miljötillstånd.

Tror inte på drönartaxi i tusental

Av: Thomas Ström 2018-02-05


För att göra framtidens stadstransporter snabbare och smidigare än i dag planeras det nu för att bygga stora flottor med taxidrönare.
Jag är skeptisk.
Min piloterfarenhet säger mig att det kommer att bli väldigt blåsigt.
Håll i stormhatten gott folk.

Uber planerar för ett taxifordon med plats för fyra personer. De första testerna ska starta 2020 i Dallas och Los Angeles. Men Uber är inte ensamma om att ha högt flygande planer. Både kinesiska och tyska intressenter är inne på samma linje. 
I Kina har ett uppstartsbolag med namnet E-hang utvecklat en självkörande drönare, som de planerar att börja testa i Dubai redan i år.

Drönaren har plats för en person och är utrustad med ett automatiskt navigeringssystem för flygningar längs olika förprogrammerade rutter som passageraren kan välja mellan. Detta drönarfordon har testats i utkanterna av Kanton i södra Kina.
– Vi kommer att påbörja massproduktionen av våra passagerardrönare tidigt nästa år. Planen är att ha en automatiserad produktionslina på plats under 2018 för att kunna skala upp tillverkningen, säger E-hangs vd Hu Huazhi till Bloomberg.

Men som sagt; jag är högst tveksam till att detta verkligen kommer att fungera. Jag har visserligen inga vetenskapliga bevis men det jag lärt mig under utbildningen och åren som trafikpilot säger mig att det inte kommer att fungera om flera tusen fordon ska samsas i luftutrymmet i och kring en stor stadskärna. 

Jag tänker främst på hur mycket luft det går åt för att pressa upp en flygplanskropp. Med åtskilliga farkoster går det åt massor och det kommer att råda styv kuling eller storm i city i samband med rusningstrafik.

Som sagt; håll i stormhatten gott folk!

 

Om Ströms blogg

 

Välkommen till min blogg om transport och logistik och en del annat. Jag som skriver här heter Thomas Ström och är grundare av transportbolaget NTEX. Om du vill komma i kontakt med mig kan du skicka ett mejl till thomas.strom@ntex.se eller slå en signal på 0708-61 42 90.

Vi hörs och syns!

Mer  om Thomas Ström

Besök www.ntex.se