Thomas Ström

Om Thomas Ström

Thomas Ström startade NTEX, 2003. På tio år skapade han en koncern med över 300 anställda med kontor i ett tiotal länder som omsätter ca 1 miljarder kronor.
NTEX erbjuder idag landtransporter, flyg- och sjöfrakt samt tredjepartslogistik över hela världen.

Thomas Ström är mer eller mindre född entreprenör med en pappa som drev egna företag inom transportnäringen. Redan i tidig ålder drev han sjömacken i Långedrag. Efter studier började han på faderns transportföretag, som då sysslade med flygfrakt.

Sedan blev han transportledare på ASG men efter några år återkom han till familjeföretaget, som då drog igång med Pickos budbilar och Åkarringen. Vid sidan av detta hade Thomas även ett eget litet bolag med några last- respektive budbilar.

I mitten av 80-talet utbildade sig Thomas till trafikflygare i Stockholm/Nyköping och flyttade sedan till USA. Efter några år bar det av tillbaka till Sverige, arbetslösheten bland piloter i världen var vid denna tidpunkt mycket hög. 

Varför han åter började arbeta inom transport- och logistikbranschen. Först på Van Dieren sedan på Kuehne & Nagel för att sedan gå till Euroute, som senare blev uppköpt Norfolkline, som ägdes av gigantiska AP Möller.

I början av 2000-talet började entreprenörsandan göra sig påmind igen. Thomas ville starta och driva eget på ett annorlunda sätt än de stora företagen. 

Affärsidén var att utmana den etablerade marknaden samt ge flexibla lösningar och att alltid ha kunden i fokus. Man ska alltid få vad man förväntar sig när man köper av NTEX säger Thomas. I oktober 2003 sa han upp sig och startade NTEX, ett av Sveriges största privata transport och logistikföretag.