Tillsätt styrelseproffs i de kommunala bolagen

Av: Thomas Ström 2018-10-08

Direktörerna ska inte känna sig säkra på sin post till pensionen

 

Kommunala aktiebolag och nämnder behöver fler professionella näringslivsrepresentanter.
Och då tänker jag i första hand på styrelsearbetet.
Idag består dessa bolagsstyrelser enbart av förtroendevalda fritidspolitiker, som väldigt sällan har någon erfarenhet av hur det är att driva ett kommersiellt bolag med allt vad det innebär.

Göteborg är utan jämförelse den kommun i Sverige som har flest kommunala bolag. På kommunens hemsida finns en organisationsbild med över 40 olika aktiebolag. Motsvarande antal i Stockholm är 20.

I dessa styrelser finns inga professionella ledamöter från näringslivet utom i undantagsfall, när fritidspolitikern också är näringsidkare. Men det är i egenskap av förtroendevald man hamnar i ett kommunalt bolags styrelse.

Det är också dessa styrelser som tillsammans med kommunstyrelsens presidie tillsätter och avsätter de högsta tjänstemännen som exempelvis VD i de kommunala bolagen.

När en sådan här styrelse tillsätter en VD med lång erfarenhet från näringslivet innebär det att de anställer en person som har mycket större erfarenhet från att driva företag än de själva.

Frågor som då uppstår är: Hur ska denna orutinerade bolagsstyrelse kunna ställa krav på sin VD och hur ska de veta när det är dags att avsätta direktören i fråga?

Svaret är att de inte kan eller vet när det är dags. Lyckas man bli VD i ett kommunalt bolag blir man kvar där tills pensionen. Under förutsättning att man håller sig inom lagens ramar och att man inte själv vill flytta på sig.

Jag tycker att detta är fel. Jag anser att samtliga bolagsledningar, med direktörerna i spetsen, borde utmanas regelbundet.

Därför är det oerhört viktigt att det kommer in fler professionella näringslivsrepresentanter i de kommunala bolagens styrelser.

Som det är nu är flera kommunala bolag exempel på skyddade verkstäder, som då och då får räddas av kommunala skattemedel. Se bara på Got Event AB som driver Ullevi och Scandinavium. I fjol var bolaget ansvarigt för EM i ridsport, som var planerat att ge ett plus i kassan blev ett ekonomiskt fiasko. Notan för Göteborgs stad och dess skattebetalare blev minst 50 miljoner kronor. Det kan tilläggas att Got Event går back 150 till 200 mkr varje år men får koncernbidrag från bl a Göteborg Energi för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.