Sluta med bedrägeri och ockerräntor

Av: Thomas Ström 2018-05-25

 Sänk tilläggsavgiften på trängselskatten

 

Om du varit i Stockholm eller Göteborg med bilen på senare år har du blivit medveten om trängselskatten.
Tillhör du dessutom någon av alla dem som missat att betala räkningen i tid har du fått försenings- och tilläggsavgift på 500 kronor per tillfälle.
Fram till nu har staten tagit in 1,2 miljarder kronor via dessa straffavgifter.
Om ett privat företag hade gjort något liknande skulle det blivit dömt för ockerräntor och bedrägeri.

Bakgrunden är att om du som bilägare glömmer att betala in trängselskatten i tid får du en tilläggsavgift på 500 kronor, även om den ursprungliga kostnaden bara är 10 kronor. Det betyder en straffavgift på drygt 5000 procent. Skulle ett privat företag gjort något liknande hade det fått stänga och ta ner skylten. Företaget hade blivit klassat som bedragare. Men inte staten. Den bara fortsätter att håva in ca 200 extra miljoner kronor om året.

Under längre tid har både Transportstyrelsen och Skatteverket påtalat att det är olämpligt att ta ut en försenings- och tilläggsavgift på flera tusen procent. Men varken den förra eller nuvarande regeringen har gjort något åt saken. Man ser det som en extra inkomstkälla.

I Stockholm infördes trängselskatten 2007 och i Göteborg 2013. Inför starten i Göteborg föreslog en statlig utredning att reglerna skulle ändras. Förslaget byggde på att man först skulle ta ut 100 kronor i förseningsavgift och – om inte den betalades – en tilläggsavgift på 500 kronor.
Men trots utredning och förslag har ingen minister gjort något åt saken.

Tilläggsavgiften är ett ganska vanligt ämne i motioner i riksdagen. Senast var den 23 mars i år då Lars Beckman (M) lämnade in en skriftlig fråga i ärendet till finansminister Magdalena Andersson. Den 4 april lämnade hon följande skriftliga svar på Riksdagens hemsida:  
”Medel motsvarande intäkterna från trängselskatten, inklusive intäkter från tilläggsavgifter, går till angelägna infrastruktursatsningar. Om tilläggsavgiften skulle sänkas så innebär det att andra pengar måste skjutas till inom ramen för trängselskattesystemet. Det handlar då om ökad upplåning eller om höjningar av trängselskatten.”

Med andra ord räknar alltså staten i sin budget med försenings- och tilläggsavgifter av trängselskatten! Verkar det verkligen klokt?
Nej, gör om och gör rätt.
Gör som den statliga utredningen kom fram till för fem år sedan; först en rimlig förseningsavgift på ca 100 kronor och därefter en tilläggsavgift på 500 kronor.
Då slipper ett stort antal bilägare känna sig lurade.