Yrkeschaufförer utnyttjar svenska åkerier

Av: Thomas Ström 2019-04-04

Det råder stor brist på chaufförer i Sverige och hela Europa idag.
Det innebär att man som åkeriägare tar alla möjliga tillfällen för att få tillgång till ny eller extra personal, vilket resulterat i en situation som blivit mycket kostsam.
Vissa chaufförer verkar nämligen ha satt i system att utnyttja de svenska åkerierna.

Bakgrunden är att de svenska åkerierna betalar mycket bra, mellan två till fyra gånger högre månadslön än i hemlandet. Vissa chaufförer tar därför chansen att jobba så mycket som det bara går under en begränsad tid.
Och systemet inbjuder till fusk. Vem vill vila i 45 timmar över helgen i ett land där man bara ska vara i några månader för att arbeta?
Därför lånar de mindre nogräknade chaufförerna förarbevis från kamrater, som för tillfället inte är i tjänst på den svenska marknaden. Eller ännu värre: de använder sig av förfalskade förarbevis.

På så sätt kan en chaufför arbeta på sitt eget förarbevis för ett åkeri på veckorna och tack vare ett lånat eller förfalskat förarbevis för ett annat åkeri på helgerna. 

Så här kan det gå till:
En hittills okänd person för åkeriet hör av sig och säger att han är chaufför och vill köra extra på helgerna för att dryga ut sin privata kassa. Vederbörande uppvisar giltigt körkort och förarkort. Åkeriet har ingen möjlighet att kontrollera om körkort och förarkort är rätt eftersom ingen myndighet svarar på detta av integritetsskäl.
Chauffören får uppdraget att jobba under några helger.

Problemet för åkerierna uppstår när Transportstyrelsen kommer och gör en företagskontroll, som jag skrivit om i mina senaste blogginlägg.
I en del fall finner Transportstyrelsen att förar- och/eller körkort är falska eller stulna och kräver böter från åkeriet för varje gång det har använts av chauffören. Det behövs inte särskilt många gånger för att det ska bli 100 000 kronor i sanktionsavgift.

När åkeriägaren påtalar detta för chauffören som det handlar om blir denne ibland upprörd och arg. ”Det stämmer inte, mina papper är helt lagliga”. Chauffören kan bevisa sin oskuld.
När åkeriägaren då påtalar detta för Transportstyrelsen avskrivs i vissa fall sanktionsavgifterna. Men för att lyckas med detta måste åkeriet ha bra på fötterna. Därför är det inte konstigt att juristbyråernas arvoden till svenska åkerier har ökat under det senaste året.

Men då det på vissa åkerier kan handla om ett tiotal extraknäckande chaufförer på ett år är det svårt att konfrontera samtliga aktuella chaufförer eftersom de bara arbetat några helger för flera månader sedan. Det är omöjligt att finna dem för att få tillgång till deras bevisföring.
Åkeriet kan snällt få betala uppemot 100 000 gånger nio chaufförer, dvs 900 000 kronor.

Transportstyrelsen är noga med att påpeka att man lyssnar till argumentation i varje enskilt fall och därför är det inte så konstigt att de åkerier som kopplar in jurister som överklagar ofta får nedskrivet sina sanktionsavgifter till en viss del. Men som sagt; bevisföringen ligger alltid hos åkeriet.
Men vem orkar driva ett företag under sådana premisser?