Vindkraftverk är inte räddningen

Av: Thomas Ström 2021-09-15

Debatten kring förnyelsebara energikällor som vindkraftverk är snedvriden. Vi kan inte förlita oss helt på vindkraftverk, som i sig inte kommer kunna försörja vår energianvändning och som innebär stora nackdelar för miljö, djur och människa.

Även om vindkraft är en förnyelsebar energikälla har det visat sig att det finns stora nackdelar för miljön. Vindkraftverk ger ifrån sig ett högt ljud vilket stör boende i närheten av vindkraftparker och kan även störa och skrämma både vilda och tama djur - inte minst fåglar. Dessutom är det kartlagt att stora mängder insekter, som exempelvis humlor och bin vilka är grunden till fortsatt liv, slås ihjäl.

När vindkraften placeras i våra hav och sjöar tar även undervattenlivet skada.
Bara för att bygga ett vattenbaserat 10 MW vindkraftverk så behövs antingen ett betongfundament på 5 000 ton eller ett på 1 000 ton stål. Till tornet behövs cirka 600 ton stål, till navet 100 ton stål, till generatorn 450 ton stål samt till vingarna 40 ton kompositmaterial. Är detta verkligen klimatsmart?

När man försöker bygga vindkraftparker på platser där det förekommer mycket vind, går det ändå inte att förlita sig på vindkraftverk som enda energikälla. Det kan förekomma längre perioder utan tillräckligt mycket vind och då krävs det att det finns kompletterande elproduktion.

Dessutom måste vindkraftverk förnyas efter 15 till 20 år. Som jämförelse har kärnkraftverk en livslängd på ca 80 år vattenkraftverk på ca 100 år. Jämför man materialåtgång mellan kärnkraft och vindkraft för samma mängd producerad energi är åtgången 70 gånger mer betong och 20 gånger mer stål för vindkraft än för kärnkraft.

Många menar att vindkraftverk är räddningen.
Jag undrar hur detta kan vara hållbart?

Thomas