Vi lever i en demokratur – tro ingenting annat

Av: Thomas Ström 2019-01-29

Den allmänna bilden i Sverige är att vi lever i en demokrati.
Men efter de senaste månadernas lekstuga för att bilda en regering i kombination med mediernas ensidiga rapportering är jag mycket tveksam.
Jag vill hävda att vi lever i en demokratur.

Jag har i tidigare blogginlägg under hösten skrivit om hur fel jag tycker det är att våra politiker gör mer eller mindre vad som helst för att sitta kvar vid makten eller för att få en chans till utökad makt. Den senaste regeringsbildningen är ett utomordentligt bra bevis på detta.

För att understryka min tes om att vi svenskar lever i demokratur följer här en förklaring av ordet från Wikipedia:

”Demokratur är ett begrepp där de moderna demokratierna kritiseras för skendemokrati och bristande maktfördelning där det efterfrågas mer skydd mot majoritetsförtryck.

Ordets ursprung är oklart. Begreppet tillskrivs ofta den franske sociologen Gerard Mermet. Men har använts tidigare av andra personer.

Till exempel använde författaren Vilhelm Moberg ordet i en debattartikel i Dagens Nyheter den 14 december 1965, där han kritiserade ett regeringsförslag om presstöd.”

Så här lyder Wilhelm Mobergs definition på demokratur:

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur."

Det är precis så här det är i Sverige för närvarande. Vi lever i en demokratur medan majoriteten av oss tror att det är en demokrati.