Först Brexit och nu Trump – vi kommer att minnas 2016

Av: Thomas Ström 2016-11-10

I takt med att jag blir äldre har åren en tendens att flyta samman och det har blivit nästan omöjligt för mig att säga exakt när en speciell händelse inträffade.
Men 2016 kommer vi att minnas.
Det var då vi fick uppleva Brexit och att USA valde Donald Trump till president.

I en tid då IS sätter skräck i hela världen och ett aldrig upphörande krig i Syrien resulterat i den värsta flyktingkrisen i Europa någonsin känns det inte alls bra. 
Vad händer? Förstår de inte vad de gör? Ja, listan över frågor kan göras hur lång som helst.

På det personliga planet känns det både olustigt och oroande. Vad kommer egentligen att hända?
I fallet Trump är det i nuläget omöjligt att uttala sig, förutom att världens finansmarknader och näringslivsrepresentanter är mycket bekymrade, vilket bland annat kommer visa sig genom att en rad börser och valutakurser kommer att åka bergochdalbana. Ett resultat av detta kommer säkert också att bli att vissa affärer skjuts på framtiden för att sedan – i vissa fall – aldrig bli av.

Rent arbetsmässigt här på NTEX är det ändå Brexit som kommer att få de största effekterna. Storbritannien är ju vår absolut största marknad.

Utan att ta till överord sträcker jag mig till att säga att britterna är fel ute. De förstår helt enkelt inte innebörden i vad de beslutat. 
Det kommer att försvåra handeln mellan England och övriga Europa och i förlängningen medför beslutet att det blir dyrare för britterna.

Men är de ute efter att skapa nya arbetstillfällen är de på rätt väg.
Framför mig ser jag närmare en miljon nya arbetstillfällen, i första hand i form av tulltjänstemän i de länder som ska handla med Storbritannien. Allra flest måste dock engelsmännen själva utbilda och placera vid gränser och vid olika knytpunkter, som exempelvis hamnar, dit gods från andra länder anlöper.  
Och det är inte vem som helst som kan utföra detta arbete så det kommer krävas en hel del utbildning. Det blir komplicerat.

Utöver detta måste det anställas experter inom förtullning på alla de företag som ska fortsätta att handla med England. Även vi på NTEX kommer behöva nyanställa personer som blir specialiserade inom tullhantering mot Storbritannien.

När det hela är i full gång kommer allt importerat att bli dyrare för konsumenterna i Storbritannien. Se bara hur det är i Norge och Schweiz.
Frågan är om engelsmännen verkligen vet vad de har bestämt sig för?
Eller har de bara tänkt lite fel???