Vi behöver fler och säkrare rastplatser utmed våra vägar

Av: Thomas Ström 2019-11-21

Nästan hälften av Sveriges yrkesförare uppger att de någon gång blivit utsatta för brott vid en rast- eller uppställningsplats i Sverige. Samtidigt ser hela 70 procent av chaufförerna brottsligheten mot yrkestrafiken som ett problem. 
Bakgrunden till detta är att det idag finns alldeles för få och säkra rastplatser utmed våra svenska vägar.

Just nu finns det i Sverige mellan 12 000 och 15 000 chaufförer som är skyldiga att ta rast ett antal gånger per dygn om de själva och deras åkerier inte ska riskera att drabbas av höga böter.  Men i anslutning till, i första hand storstäderna, har flera av dem ingenstans att parkera sitt fordon för att ta sin lagstadgade vila. Därför tvingas de att finna andra uppställningsplatser där både de själva och fordonen är betydligt mer utsatta. Under det senaste året har polisen fått in 1 300 anmälda brott som är kopplade till detta. Enligt polisen är det inga slumpmässiga brott, utan väl planerade insatser av såväl nationella som internationella organiserade ligor. 

Trafiken och brotten ökar men rastplatserna gör det inte. Något måste göras och det positiva är att Trafikverket fått ett regeringsuppdrag där de ska ta fram förslag på hur bristen på säkra uppställningsplatser utmed våra svenska vägar ska avhjälpas.

Det tragiska är att uppdraget väntas vara klart 2029. Det är ett helt decennium! Enligt Trafikverket kommer det att hända saker under tiden. Det får vi verkligen hoppas.

Thomas Ström