Varför ska skattemedel pressa priserna i en bransch med redan låga marginaler? Staten konkurrerar ut det privata näringslivet!

Av: Thomas Ström 2014-06-26

På senare tid har jag vid ett par tillfällen fått frågor om hur jag ser på det svenska näringslivsklimatet och hur det påverkat utvecklingen av NTEX?Det tråkiga svaret är att det inte alls varit bidragande när det gäller vårt företags tillväxt. Det jag istället kan konstatera är att man med statligt ägda bolag ger sig in i en bransch som redan har det tufft.

Under senare år har det allt oftare dykt upp en fråga i mitt huvud. Den handlar om varför olika nordeuropeiska stater går in och konkurrerar i vår bransch? Varför ska man med skattemedel pressa priserna i en bransch där marginalerna redan är mycket låga? Så vitt jag kan komma på finns det ingen annan industrisektor där detta sker.

Det har blivit extra påtagligt på senare tid, då svenska respektive danska Posten gått samman i vad man kallar Postnord. Det är dessutom en mycket aggressiv organisation när det gäller jakten på marknadsandelar. Jag vet flera mindre åkerier som förlorat uppdrag som de tidigare haft under mycket lång tid.

Postnord erbjuder priser och resurser som marknaden normalt inte kan stå för. Detta återspeglas också i Postnords senaste ekonomiska rapporter där det tydligt framgår att förlusten är betydligt större nu än vid samma tid föregående år. De köper helt enkelt marknadsandelar på mindre aktörers bekostnad.

Men det är inte bara Postnord som har statliga ägare inom vår bransch.
Norska Posten är ägare i Bring.
Itella ägs av finska posten.
DHL ägs av tyska posten.
Schenker ägs av tyska järnvägen.
Green Cargo ägs av svenska staten.

Flera av de statliga bolagen jagar marknadsandelar till vilket pris som helst. De kan gå med förlust i flera år utan att behöva räkna hem några affärer. Konsekvensen av det här blir en snedvriden konkurrens som inte är hälsosam för branschen. 

Att det dessutom pågår en konsolidering i branschen gör att det blir svårare för de privata aktörer som har planer på att köpa andra bolag då de statligt ägda bolagen går in och betalar överpriser. Konkurrensen leder till nedläggningar och att en del aktörer kan komma att bli desperata. 

Jag är medveten om att mina synpunkter inte kommer få någon regering att ändra sig inom den närmaste tiden. Jag hoppas emellertid att mina åsikter kan få någon kund och andra, som inte arbetar inom transportnäringen, att förstå hur saker och ting ligger till. Förhoppningsvis kan denna vetskap vara vägledande vid nästa köp av transporter.

Nu tar jag lite semester från bloggandet. 
Jag kommer tillbaka i mitten av augusti.

Ha nu en riktigt skön sommar

/Thomas