Varför ska det ta så lång tid innan vi får fler och säkrare rastplatser utmed våra svenska vägar?

Av: Thomas Ström 2019-11-28

I senaste blogginlägget skrev jag om att Trafikverket fått ett regeringsuppdrag där man ska ta fram åtgärdsförslag för säkrare uppställningsplatser utmed våra svenska vägar. Trafikverkets uppdrag väntas vara klart 2029. Måste det ta ett helt decennium? Vad kommer hända innan dess?

Jag har respekt för att det behöver ta sin tid med att inhämta information, göra analyser och skapa strategier och planer. Men jag hoppas på åtgärder långt innan dess.

Hela branschen, liksom transportköpare, polisen, Trafikverket och politiker är överens om att något måste göras åt problemet. 

Varför inte börja med att genomföra några av mina och branschens förslag på åtgärder parallellt med utredningar och framtagandet av fler förslag och planer?

Några bra och enkla förslag som jag, och många i branschen med mig, ser att man kan starta med redan nästa år är:

  • Att med dagens moderna teknik införa kameraövervakning på samtliga befintliga rastplatser.
  • Snabbt bygga ett antal nya rastplatser i anslutning till Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • Göra om provisoriska uppställningsplatser, som chaufförerna själva tvingats hitta i anslutning till storstäderna, till permanenta rastplatser.
  • Förse dessa uppställningsplatser med toaletter, hygienutrymmen, belysning och kameraövervakning.

Hur svårt kan det vara?!

Om dessa saker skulle genomföras är jag övertygad om att vi kommer se en minskning av brotten på våra rast- och uppställningsplatser.

Vi skulle få säkrare rastplatser där våra chaufförer skulle känna en större trygghet samtidigt som samhället skulle spara åtskilliga kostnader.
 

Thomas Ström