Varför behövs en utbyggnad av Arlanda? Behåll Bromma flygplats och starta Säve igen

Av: Thomas Ström 2017-06-07

Firmaflyg ökar i hela Europa. 
Den största orsaken är effektivitet och tid.
Tack vare egna flygplan kan åtskilliga företag göra betydligt fler affärer, speciellt företag i länder och städer, som inte kan erbjuda så många internationella direktlinjer. 
Om flera bolag dessutom samarbetar och på ett smart sätt fyller planet med passagerare från flera aktörer med samma behov blir det också kostnadseffektivt.

Men detta har man missat i Sverige. Här lägger man ner Säve flygplats samtidigt som man åter diskuterar en nedläggning av Bromma, de två flygplatser där vi haft och har flest företagsflyg i landet.
 
Jag tycker detta är helt fel.  
Behåll Bromma och starta en Cityflygplats i Göteborg. De behövs för att vi snabbt ska kunna förflytta oss. 
Såväl Bromma som Säve är dessutom viktiga ur ett samhällsperspektiv för exempelvis polis, kustbevakning, ambulansflyg och räddningshelikoptrar. Säve har även fungerat som alternativ flygplats vid dimma på Landvetter som det ofta är där. Nu går man till Oslo, Köpenhamn och Stockholm.

Att göra affärer handlar i min värld om att träffa andra människor och få klart med saker så fort som möjligt. Då kan det inte vara rimligt att kräva att man ska starta sin resa för dagen med pendeln ut till Arlanda för att slutligen komma sju timmar efter alla de andra. Med ett privatjet direkt från Bromma hade det tagit under halva tiden.

Swedavia, som äger och driver våra svenska flygplatser, har på ett minst sagt underligt sätt gjort sig av med och lagt ner Säve flygplats för att få all trafik förlagd till Landvetter, allt för att få så många samordningsfördelar som möjligt.
Jag har skrivit om det tidigare och jag kommer att fortsätta med det.

I Stockholm vill samma bolag koncentrera all trafik till Arlanda. För ett tag sedan kallade man till pressträff och berättade om hur man vill bygga ut flygplatsen för att ta den främsta positionen i Norden. Man vill bygga fler start- och landningsbanor och helt enkelt bli störst.

Jag förstår inte. Kastrup i Köpenhamn har färre start- och landningsbanor än Arlanda. Ändå hanterar man betydligt mer trafik. Allt tycks bara handla om att Swedavia vill bli störst. Men så länge danskarna sköter sin storflygplats som de gör kommer inte fler flygbolag flytta därifrån till Stockholm. På sin höjd kommer de att komplettera men faktum är att det skulle de kunnat göra redan idag. Kapaciteten finns.

Som ett led i utvecklingen av Arlanda vill man lägga ner Bromma, precis på samma sätt som man gjort med Säve i Göteborg. Detta kommer i så fall att ske på bekostnad av de mindre planen, som exempelvis business jets. 
Jag är stark motståndare till detta. Båda flygplatserna behövs i Stockholm och detsamma gäller i Göteborg.


Foto: Freddy Castro via Unsplash