Vansinnigt förslag från Trafikverket

Av: Thomas Ström 2017-09-08

Inga stora infrastruktursatsningar i Västsverige

 

I förra veckan fick regeringen Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029.
Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart.
Totalt handlar det om över 700 miljarder kronor som ska investeras.

Planen innehåller en hel del bra saker men det anmärkningsvärda är att man mer eller mindre struntat i Västsverige.
-    Ingen upprustning av järnvägen mellan Göteborg och Oslo.
-    Ingen upprustning av järnvägen mellan Göteborg och Borås och således ingen järnväg till Landvetter flygplats inom 20 år.
-    Ingen fördjupning av farleden i Göteborgs hamn, som skulle medföra högre kapacitet och möjlighet att ta emot de största containerfartygen.

Detta är vansinnigt. Det kommer att hämma näringslivets utveckling, vilket i förlängningen även medför färre arbetstillfällen.

Jag har i flera tidigare blogginlägg påpekat hur viktigt det är att rusta upp järnvägen mellan Göteborg och Oslo, där vissa delar är så gamla att det knappt går att köra på dem. Det gör att nästan allt gods till vårt största exportland går på lastbil. Här passerar det i nuläget 2700 långtradare per dygn. Jag vågar inte tänka på hur den siffran ser ut om tio år om en upprustning av järnvägen uteblir.

Jag har också lyft fram vikten av en ordentlig järnväg mellan Västsveriges två största städer; Göteborg och Borås. Riksväg 40 är redan hårt trafikerad. Ett exempel på detta är Västsvenska Handelskammarens siffror, som visar att det redan nu passerar 1400 bussar i Kallebäcksbacken varje vardag. En utebliven järnvägsutbyggnad kommer att innebära en katastrof för Göteborg.

I Göteborg finns Nordens största containerhamn. Den är fem gånger så stor som Helsingborg, som är Sveriges näst största. Hit anländer en betydande del av allt gods som importeras till hela landet. Göteborgs hamn är således en riksangelägenhet.  

Det har länge påtalats att farleden i Göteborgs hamn måste fördjupas genom muddring för att klara av att ta emot de allra största containerfartygen. Som det är nu får dessa fartyg lossa lasten, som ska till Sverige, i andra europeiska hamnar, exempelvis Rotterdam. Här lastas godset sedan på mindre fartyg som klarar djupet i Göteborg. Det kostar både tid och pengar.

Det går inte att vänta med en fördjupning av farleden till nästa plan ska tas fram och som i så fall ska träda i kraft först år 2029. 

Som tur är handlar detta om Trafikverkets förslag till regeringen. Inom kort ska förslaget ut på en remissrunda och sedan ska det klubbas definitivt under våren 2018. 

Därför finns det fortfarande hopp om att förslaget kan komma att ändras. 
Nu gäller det för Västsveriges politiker och näringslivsrepresentanter att verkligen förklara hur viktigt det är att dessa åtgärder kommer med i planen.
Jag kommer i alla fall att göra det.