Nu kommer baksmällan av bristande underhåll!

Av: Thomas Ström 2017-04-20

 

Vansinnigt av Trafikverket att hota med nedläggning av 16 regionala järnvägar


Sverige är fantastiskt.
Regeringen och många med den har under flera års tid propagerat för att tågtrafiken för såväl resenärer som gods ska öka.
Då hotar plötsligt Trafikverket med att lägga ner 16 regionala järnvägar, varav 15 är oerhört viktiga för godstrafiken.

Trafikverket menar att de aktuella sträckorna är lågtrafikerade. En analys från Svensk Kollektivtrafik visar på motsatsen. Den visar att det görs nästan 4 miljoner resor årligen på de regionala järnvägarna, vilket ska jämföras med 25 miljoner för hela SJ.

Som jag skrivit tidigare handlar det om bristande underhåll, inte minst av de regionala järnvägarna. Nu är det så eftersatt att Banverket och Trafikverket inte anser sig ha råd att fortsätta. Under åren har man gått från förebyggande järnvägsunderhåll till att i stort enbart koncentrera sig på felavhjälpande åtgärder. Åtgärder som är dyrare än underhåll, vilket gjort att kostnaderna skjutit i höjden.

Det eftersatta underhållet har i sin tur resulterat i problem med räls, försenade tåg, lägre hastighet osv. vilket i sin tur utmynnat i att fler resenärer valt bilen och näringslivet lastbil istället för tåg.
Här går det verkligen att tala om att det ena har gett det andra för att komma in i en djupgående negativ spiral.

I sitt underlag inför infrastrukturplaneringen skriver Trafikverket att det kan bli nödvändigt att lägga ned lågtrafikerade banor. Hårdast drabbad blir landsbygden men även Västra Götaland ligger risigt till om Trafikverket får som man vill. Här hotas nämligen mer än 30 procent av järnvägsnätet utmed vilket närmare en tredjedel av regionens invånare bor.

Men istället för nedläggning borde man satsa offensivt. Det finns fortfarande möjlighet till det. I en analys från Svensk Kollektivtrafik framgår det att det finns potential att mer än fördubbla resandet på många av banorna. ”På flera av banorna är efterfrågan på trafik större än det finns kapacitet. Ut med banorna bor det mer än 2 miljoner människor. Regionerna har redan fattat beslut om att investera i tåg och öka trafiken för att möta efterfrågeökningen och vidga människors arbetsmarknadsregioner.  Regionerna har antagit planer på att öka antalet tågavgångar från 90 000 till nästan 140 000 per år.”

Dessa satsningar förutsätter att Trafikverket utvecklar de regionala banorna och inte lägger ned dem.