Nu måste vi utbilda fler trafikpoliser!

Av: Thomas Ström 2015-09-11


Vi har för få trafikpoliser.
I takt med att trafiken på våra vägar ökat dramatiskt under de senaste decennierna har antalet trafikpoliser minskat radikalt.
1981 fanns det 1500 trafikpoliser i Sverige, idag är siffran 500.
Med andra ord har färre fått mer att göra.

När det gäller lastbilstransporter ska trafikpolisen inte bara kontrollera att fordonet är trafiksäkert. Numera ska de övervaka cabotagereglerna, att chauffören följer kör- och vilotider, att godset är säkrat och att farligt gods körs på rätt sätt m.m.
Hur ska de hinna med?

Konsekvensen blir att polisen får skicka ut vanliga poliser som inte är specialutbildade inom trafikområdet och som inte kan regelverket. Detta leder i sin tur till att många som blir stoppade blir ivägskickade utan åtgärd eftersom dessa poliser inte kan eller vet vad som är fel.

Ska vi ha regler måste vi kunna kontrollera att de efterföljs.
Därför anser jag att det är dags för en kraftansträngning så att vi får ut fler trafikpoliser på våra vägar.
Utbildningen kan starta redan efter nyår.

 


Foto: Trafikkontroll/Polisen