Ur ett miljöperspektiv är det inte längre försvarbart att välja Öresundsbron

Av: Thomas Ström 2016-05-16

Tidigare i veckan nåddes jag av en mycket glädjande nyhet från en av våra leverantörer.
HH Ferries meddelade att man ska investera 300 miljoner för att förbättra miljön i Öresund, bland annat genom minskade emissioner.
Innan 2017 års utgång kommer bolaget att installera batterier för drift i två av sina färjor.

Detta betyder att de trafikanter som kör ett fossildrivet fordon i fortsättningen kommer att ha en klart mindre negativ miljöpåverkan om de väljer färjan mellan Helsingborg och Helsingör istället för Öresundsbron.
Lägger man dessutom in att det är 50 km längre sträcka, via bron i Malmö, när man ska ta sig ner till kontinenten kommer det ur miljösynpunkt att bli svårt att inte ta färjan.

Rederiet är bland de första i världen att övergå till ren batteridrift med så stora färjor som används på en högintensiv rutt som Helsingborg - Helsingör.

Efter omläggningen kommer färjornas hamnstopp och överfartstid vara oförändrade jämfört med idag. Fartygen laddas vid varje hamnstopp med el från nybyggda laddstationer.

Ombyggnaden är den största enskilda projektinvesteringen i HH Ferries historia och förväntas utgöra nästan 300 miljoner kronor. INEA, EU:s förvaltningsorgan för innovation och nätverk, har valt att stötta projektet med cirka 120 miljoner kronor. Tillskottet från EU har varit en avgörande förutsättning för beslutet om att investera i den nya tekniken.

HH Ferries kommer senare att utvärdera erfarenheterna från batteridriften på de första två färjorna för att kunna ta ställning till om rederiets övriga fartyg kan anpassas till ruttens gröna profil.

Hela processen med konvertering av de två fartygen till batteridrift kan följas på HH Ferries webbplats och i de kvartalsrapporter som rederiet skickar ut. De första ändringarna av fartygen görs under hösten 2016, och själva installationen av batterier sker under 2017. 


Bild: Tycho Brahe. Bildlkälla: HH Ferries Group