Tack och lov – det blir ingen kilometerskatt

Av: Thomas Ström 2017-03-10

Jag har vid ett antal tillfällen här på bloggen varit kritisk till förslaget om att Sverige ska införa en kilometerskatt eller vägslitageskatt för tunga fordon.
Jag har inte varit ensam om att tycka så här. 
Förslaget är starkt kritiserat från näringsliv, LO och företrädare för landsbygden.

Därför är det mycket glädjande att regeringen nu beslutat att backa på förslaget.
Om man hade klubbat igenom det skulle det blivit mycket kännbart för den svenska transportbranschen och landsbygden.

En utredning är genomförd och den innehåller över 850 sidor men innan den ens hann att lämnas in beslutade regeringen att den skulle läggas på is. 

– Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar till TT.

Miljöminister Karolina Skog (MP) säger att regeringspartierna är "helt eniga" i sin analys av utredningsförslaget.

– Vi vill ha en vägslitageskatt som både leder till att gods flyttas från väg till tåg och sjöfart och skapar ordning och reda i åkeribranschen. Vi nöjer oss inte förrän vi har ett förslag som löser båda de två uppgifterna, säger hon till TT.
Regeringen ska nu omedelbart inleda arbetet med att ta fram ett reviderat förslag till vägslitageskatt. Det arbetet kommer att ske i regeringskansliet – ingen ny utredning ska tillsättas.

I SVT-programmet Agenda i söndags sa miljöministern att hon inte kunde lämna några garantier för en kilometerskatt innan valet.

Det får vi verkligen hoppas.