Svenskt bolag på väg att bli först i världen med alternativt bränsle till flygindustrin

Av: Thomas Ström 2016-09-28

Mitt privata intresse för flygning i kombination med NTEX verksamhet har gjort att jag under de senaste åren uppmärksammat artiklar om alternativa bränslen för i första hand flygindustrin.

På håll har jag kunnat följa svensk-ryska Angelica Hull, som är kemiprofessor och entreprenör. Tillsammans med sin far Igor Golubkovs, som är en internationellt känd forskare inom rysk raketbränsleutveckling, har hon skapat bolaget Swedish Biofuels. Här har de nu tagit fram tekniken för att producera världens första gröna jetbränsle, något som alla världens flygbolag vill ha för att klara sina stora miljöutmaningar.

Enligt internationella klimatpanelen (IPCC) står flygtrafiken idag för omkring två procent av de globala koldioxidutsläppen, men tillsammans med utsläpp av vattenånga och kväveoxider beräknas den svara för 3,5 procent av människans påverkan på klimatet. Dessutom är flyget den sektor som ökar mest. På bara femton år har resor med flyg nästan fördubblats.

Det är många som försöker att ta fram ett alternativt bränsle men frågan är om inte Angelica & Co har kommit längst. Hon har åtminstone fått med sig flera spännande intressenter som satsat stora pengar i projektet. Några är USA:s försvarsmakt, EU och Svenska försvaret, FMV.

Tänk vilken framgång för Sverige. Ett svenskt litet familjeföretag kan bli först i världen med att leverera alternativt bränsle till flygindustrin över hela världen. Tänk vad många arbetstillfällen och kringaffärer det skulle kunna medföra.

Men, som så många gånger tidigare, är Sverige på väg att tappa det här. Detta trots att Angelica och Swedish Biofuels verkligen vill förlägga produktionen i Sverige. Men myndigheterna visar ett tydligen ett ganska svalt intresse. Vid två tillfällen har man utan framgång ansökt hos Energimyndigheten om bidrag till att bygga upp en kommersiell anläggning i Sverige.
 
Nu är det mycket som talar för att första fabriken istället kommer att byggas i danska Kalundborg, där Swedish Biofuels tagits emot med öppna armar.

Det är bara att hoppas att någon politiker och/eller myndighet vaknar och snabbt försöka ändra på detta.