Statliga stöd skapar snedvriden konkurrens bland EU:s hamnar

Av: Thomas Ström 2014-11-24

Det är inte bara här i Sverige som vi har svårt att finna rättvisa och tydliga regler när det gäller transporter av gods. Nu står det klart att EU-kommissionen inte lyckats utveckla gemensamma riktlinjer för Europas hamnar. Just nu varierar det statliga stödet och hur det ska tolkas från land till land, vilket leder till en snedvriden konkurrens.

Att reglerna för statligt stöd tolkas olika i EU:s medlemsländer är en offentlig hemlighet, säger Gitte Small Lundbech, chef för Danske Havne. Med detta som bakgrund har det också varit svårt – för att inte säga omöjligt - för Europeiska kommissionen att ta fram gemensamma riktlinjer.

Att det saknas gemensamma riktlinjer gör att det i vissa länder går att få stöd för projekt som inte stöttas i andra länder och att vissa projekt kan få stöd av EU, men inte nationellt. De olika villkoren leder till att användarna betalar olika pris. Därför menar Gitte Small Lundbech att det finns ett behov av att undersöka och se över konkurrenssituationen.

Jag kan inte göra annat än att hålla med.

Visst måste vi ha gemensamma förutsättningar i samtliga länder inom EU!