Ny metod: Solljus kan omvandla koldioxid till bränsle

Av: Thomas Ström 2016-10-12

Nyligen tog jag del av en intressant artikel om en ny metod där man med hjälp av solljus kan omvandla koldioxid till bränsle.
Det är forskare vid University of Illinois i Chicago som utvecklat en metod för bränsleframställning som påminner om växternas fotosynstes. 

Det man kommit på är en ny typ av solcell som i stället för att göra ljus till elektricitet konverterar atmosfäriskt koldioxid till ett kolvätebaserat bränsle med solljuset som enda energikälla. 
Men till skillnad mot växterna, som tillverkar socker av energin från solljuset, producerar den nya solcellen ett syntetiskt bränsle bestående av vätgas och kolmonoxid, som kan brännas direkt eller omvandlas till andra sorters bränsle, exempelvis diesel.

I processen används en nanoförening som aktiv katalysator. Den bryter i sin tur ner koldioxidens kemiska bindningar. I experiment har forskarna visat att deras metod är 1 000 gånger snabbare än konventionella katalysatorer till en tjugondel av kostnaden.

Enligt forskarna innebär detta att priset för bränsleframställningen är jämförbart med tillverkning av vanlig bensin.

En annan intressant effekt är att metoden också kan avlägsna stora mängder koldioxid från atmosfären. Då planeten Mars atmosfär till stora delar utgörs av koldioxid kan de nya solcellerna dessutom bli en energikälla för framtida expeditioner dit.