Räkna med ökade priser för transporter

Av: Thomas Ström 2014-12-04

- och en lamslagen näringspolitik 2015


Utvecklingen inom svensk åkeri- och transportnäring är tydligt negativ. Varje vecka sedan i somras har media rapporterat om konkurser eller rekonstruktioner. Fler av de drabbade är etablerade och välrenommerade företag. Jag tycker att det är tragiskt.

För att vända utvecklingen måste priserna för transporter höjas och kanske krävs det rejäla statliga subventioner för dem som verkar i Norrland eller annan glesbygd.

Mot denna bakgrund känns det i det närmaste förfärligt att åkerinäringen kommer få ytterligare ökade kostnader, dels i form av svaveldirektivet som gör att sjöfrakten blir dyrare, dels i form av kilometerskatt som regeringen talat sig varm för.

Tillsammans kommer dessa ökade kostnader medföra att transportbranschen måste ta ut högre priser från sina kunder. Och i förlängningen leder detta till att slutkonsument får betala mer för sina varor.

Kilometerskatten känns dock inte helt aktuell på ett tag eftersom Stefan Löfven utlyste nyval igår. Vi får väl se vad som händer. Just nu känns det inte som kilometerskatten eller andra transport- och logistikfrågor ligger speciellt högt upp på svenska politikers agenda. Risken är väl att hela den svenska näringslivspolitiken kommer att lamslås under 2015. 

Det finns anledning att återkomma i detta ärende framöver.