Politikerna måste ta initiativet!

Av: Thomas Ström 2015-05-13

Sedan är jag gärna med och finner lösningar för att locka ungdomar till chaufförsyrket


Jag har ställt frågan tidigare och jag gör det igen:
Vem ska köra våra lastbilar i framtiden? Jag söker febrilt för att se yngre chaufförer bakom ratten i de tunga fordon jag möter på vägarna. Men antalet jag ser är mycket få. Utvecklingen är oroväckande.

Vad som understryker detta är att nästan inga ungdomar väljer att utbilda sig till yrkeschaufför.

Vad ska man göra åt problemet?
Jag vet faktiskt inte eftersom det ser så olika ut runt om i landet samtidigt som lönerna skiftar så mycket inom EU:s medlemsländer. På mindre orter och i små samhällen finns det ett fåtal som fortfarande är intresserade. Ungdomar. Men i storstäderna är det helt otänkbart för ungdomar att vilja bli chaufför.

Varför inte satsa på nysvenskar som kommer hit från andra länder?
– Då brottas vi med konkurrensen inom EU. De svenska företagen vill inte betala mer för sina transporter än vad konkurrenterna på kontinenten gör.

 Vem ska lösa problematiken?
Jag tycker att politikerna måste ta initiativet till att få med alla inblandade aktörer så som branschorganisationer, yrkeshögskolor och näringslivet till en gemensam diskussion. Då tror jag att en lösning kommer kunna arbetas fram. Jag är gärna med i en sådan grupp.