Plötsligt fungerar den nya tekniken! - Krisen gör att alla måste lära sig nya saker

Av: Thomas Ström 2020-04-24

Det är  allmänt känt att kriser skapar kreativa och nya lösningar. En tydlig sådan till följd av Covid-19 är den ökade användningen av olika digitala tjänster för att genomföra onlinemöten och videokonferenser. Helt plötsligt har vi lärt oss och accepterat den nya tekniken.

Vi på NTEX har en verksamhet som spänner över hela världen med sjö-, flyg och landtransporter. Fram till 2020 var våra ledningsgruppsmöten med Business Area Managers och chefer i flera olika länder oftast fysiska – något som är en omöjlighet på grund av Coronaviruset. För att få bästa möjliga kontroll över hur vår verksamhet påverkas från en dag till en annan, har vi tvingats till dagliga möten med denna grupp. Det har fått till följd att vi börjat använda en onlinetjänst för digitala möten.

Några av oss hade tidigare provat på detta med ganska blandad framgång. De flesta var överens om att det sällan fungerar. ”En eller ett par deltagare lyckas aldrig koppla upp sig.” ”Det är blir alltid problem med tekniken under mötet.” Ja, argumenten för att inte använda de nya tjänsterna har varit många. Men nu har vi tvingats till det och hux-flux har samtliga insett att de måste lägga tid på att lära sig den nya tekniken. Annars kan de inte vara med på mötet och heller inte få del av nödvändig information.

Tack vare att vi blivit tvungna att lära oss att använda den nya tekniken når vi ut med informationen i organisationen på ett bättre sätt.  Plötsligt upplever jag att vår personal är mer informerad än någonsin tidigare.

Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta med den här typen av möten även efter pandemin. Vi kommer inte att ha möten varje dag, men betydligt oftare än vi hade innan Covid-19.  När vi nu lärt oss tekniken och fått en större acceptans till onlinemöten och videokonferenser har vi dessutom insett att vi inte alls behöver ha lika många fysiska möten, som vi hade tidigare.

Thomas Ström