Olika förutsättningar skapar snedvriden konkurrens mellan svenska och europeiska åkerier

Av: Thomas Ström 2019-05-22

Jag har tidigare skrivit om hur konkurrensen mellan svenska och andra europeiska åkerier sätts ur spel, då kontroller och extra sanktionsavgifter i Sverige enbart gäller svenska åkerier.

I detta inlägg lyfter jag fram ytterligare några faktorer som understryker att dessa aktörer har helt olika förutsättningar, vilket leder till att konkurrensen blir snedvriden. Detta är något jag hoppas att EU kommer att kunna bidra till att förändra så snart som möjligt.

De flesta svenska åkerier investerar stort i nya bränslesnåla fordon med minsta möjliga utsläpp för att värna vår miljö. De senaste Euro 6-klassade motorerna släpper nästan inte ut någonting jämfört med sina föregångare. Enligt BilSweden släpper en bil från 70-talet ut lika mycket kväveoxider och partiklar som 100 nya bilar gör idag. En Euro 6-klassad bil släpper ut 95 procent mindre kväveoxider och 97 procent färre partiklar än en Euro 1-klassad dieselbil. Det är inte konstigt att en av våra åkare säger: ”De här nya bilarna släpper ju ut alpluft.”

Men det har sitt pris att satsa på Euro 6-klassade bilar. En ny dragbil med denna standard kostar ca 1,4 miljoner kronor i Sverige idag. Det blir en stor investering när hela eller stora delar av ”flottan” skall bytas ut. Samtidigt ska vi vara medvetna om att det i vissa länder i Europa går att köpa samma bilar för ungefär 300 000 kronor lägre pris. Redan här blir konkurrensen satt ur spel.

Men det blir värre. De svenska åkerierna måste följa Trafikverkets regler när det gäller kör- och vilotider slaviskt. Jag har i tidigare inlägg skrivit om hur hårda avgifterna är om chauffören bryter mot minsta lilla sak. För vissa företag landar totalsumman för böter på flera hundra tusen kronor under ett år. Eftersom det är den mänskliga faktorn (chaufförerna) som avgör hur stora avgifterna blir är åkeriet ofta ovetande om överträdelserna ända till den dag Trafikverket kommer med sina krav. Detta har resulterat i att de svenska åkerierna idag budgeterar med flera hundra tusen kronor i extra avgifter på ett år.

De utländska åkerierna är däremot inte föremål för granskning i Sverige. Deras chaufförer kan bryta mot samtliga de regler som deras motsvarigheter på svenska åkerierna måste följa.

På frågan varför det är så svarar Trafikverket: ”Men de blir ju granskade i sina hemländer på samma sätt som de svenska åkerierna blir här. De svenska åkerierna blir inte granskade utomlands.” Flera av de svenska företagare jag pratat med är övertygade om att det i flera andra europeiska länder inte alls sker lika många kontroller som här i Sverige. Även här blir konkurrensen således snedvriden.

Tillsammans med ett antal andra faktorer, som jag skrivit om och kommer att skriva mer om här på bloggen framöver, gör att konkurrensen blir snedvriden. Flera utländska åkerier behöver alltså inte budgetera med extra sanktionsavgifter. Och dessutom behöver de inte räkna med att betala lika mycket för sina bilar. Det är inte konstigt att de svenska åkerierna får svårt att konkurrera med priset när det gäller transporter till och från Sverige.

Om de svenska åkerierna ska vinna upphandlingarna måste de vara bättre på andra saker, som t ex service, kvalitet, trovärdighet och tillgänglighet. Vi på NTEX arbetar på det sättet och försöker hjälpa våra samarbetspartner att göra på samma sätt. Det är detta som är bakgrunden till att vi är där vi är idag. Eller som vi brukar säga: ”NTEX gör det alltid lite bättre”.

Thomas Ström