Ökade kostnader skapar förändring

Av: Thomas Ström 2022-01-25

- Men satsa inte mer på vindkraften


Pandemi och rusande priser på både el och traditionella drivmedel har legat i topp i den svenska nyhetsrapporteringen under starten på 2022. Mycket talar för att året kommer att fortsätta på det viset, vilket med största säkerhet medför generella prisökningar och en stigande inflation.
Allt fler kommer att behöva tänka mer ekonomiskt och strama till sin budget, såväl privat som på arbetet.

Bättre och effektivare transporter och kommunikationer, översyn av energikällor och drivmedel samt smartare inköp av varor är några direkta områden som kommer att ses över. Det positiva med att se över sin budget är att det i förlängningen leder det till mindre svinn, en bättre kontroll samt en långsiktig hållbarhet. Mer konkret handlar det om genomgång av alla inköp. Kan de samordnas? Kan de ersättas av andra alternativ? Eller ska vi helt enkelt sluta att handla vissa varor och tjänster?

Jag är med på det mesta av detta men en sak som jag inte förespråkar när det gäller nya energikällor är vindkraft. Skälet är allt negativt den för med sig.
För det första placeras vindkraftverken i områden där den gör stor påverkan på naturen. Bara fundamenten kräver flera hundra ton betong, som beroende på mängden cement, har en kraftig klimatpåverkan. Dessutom går få delar av kraftverken att återvinna.
Väl på plats och i full gång slår rotorbladen ihjäl insekter och fåglar.
I ett TV-program, som jag såg strax före jul, visade det sig också att människor som bor nära vindkraftverken blir fysiskt påverkade på ett negativt sätt pga. höga ljudnivåer och det växlande ljuset som vindsnurrorna för med sig.

I Rotterdam, som jag besökte i höstas, har vindsnurrorna även medfört en annan negativ påföljd. Och det är en sak som är svår att förstå. Men saken är den att man placerat ett stort antal vindsnurror i havet, direkt utanför Rotterdam. När de går för fullt får de vinden att vända!

Det betyder att olustig lukt från raffinaderier och andra industrier, som tidigare försvann ut till havs, nu blåser rakt in över staden och dess invånare.

Helt nyligen läste jag också om en helt annan negativ effekt som vindkraftsboomen för med sig. Jakten på balsaträ, som används i vindkraftverkens rotorblad, medför skövling av regnskog i Amazonas. Detta planerar jag att återkomma om i kommande inlägg.

Detta är några argument till varför jag inte tycker att man ska satsa mer på vindkraftverk. Istället borde vi satsa mer på sol- och vattenkraft, vätgas samt små och effektiva kärnreaktorer.

Thomas