Nya regler inom sjöfarten skonar en del av miljön men riskerar att bli en katastrof för en annan

Av: Thomas Ström 2020-06-01

”Släpper ut lika mycket zink och koppar som bottenfärgen”

Vid årsskiftet infördes krav på nya reningsanordningar i fraktfartygens skorstenar, s.k. Skrubbrar, för att minska svavelutsläppen i luften. Det märkliga är att det inte finns några regler för hur och var dessa skrubbrar ska rengöras. Konsekvensen blir att det i flera fall görs i havet. Forskare menar att ett fartyg kan släppa ut lika mycket koppar och zink via sin skrubber som från sin båtbottenfärg. Återigen har lagstiftaren inte förstått konsekvenserna av sitt eget beslut.

Från den 1 januari i år gäller nya utsläppsregler för alla typer av fraktfartyg på våra världshav. Då sänktes utsläppsgränsen för svavelhalt i fartygsbränslen från 3,5 till 0,5 procent. I Östersjön, Nordsjön, Engelska Kanalen och några andra platser till i världen, som är s.k. Seca-områden, sänktes gränsen till 0,1 procent. Men oavsett skillnaderna i procentsatser är det exakt samma teknik som sjöfartsnäringarna måste investera i. Man har två val:

1) Att i skorstenen installera skrubbrar, som är ett utsläppsreningssystem, vilket gör att man kan fortsätta att använda den högsvavelhaltig bunkeroljan.

2) Att byta till ett drivmedel med mindre än 0,5 procent svavel i sig. Detta inkluderar exempelvis naturgas (LNG) och möjligen metanol och gasol (LPG). Detta är dock betydligt dyrare än alternativ 1.

En skrubber kostar ungefär femtio miljoner kronor installerad och klar. Ändå är det billigare att investera i en sådan än att köra på den miljövänligare bunkeroljan.

För rederierna handlar det om pengar. För lagstiftarna finns det andra drivkrafter. Den största torde vara att så snabbt som möjligt tillmötesgå omvärldens stora fokus på utsläpp och global uppvärmning. Jag ser nämligen inte att det kan finnas någon annan anledning till att man klubbat igenom ett sådant här lagkrav utan att göra en ordentlig konsekvensanalys, där man hade sett att svavel och andra miljöfarliga ämnen kan komma att tömmas i havet.

Än så länge har jag bara sett att några forskare vid Chalmers varnat för att effekterna kan komma att bli mycket allvarliga för det marina ekosystemet. De menar att skrubberanvändningen inte minskar utsläppen utan att de nu koncentreras i havet i stället för att spridas med luften. När svaveloxiderna reagerar med vatten och bildar sulfat, blir det lokalt en kraftig försurning av havsvattnet.

De säger vidare att en rad andra föroreningar frigörs ur avgaserna, vilket gör att skrubbervattnet innehåller en stor blandning av giftiga ämnen. Till exempel har forskare vid Chalmers fått fram att ett fartyg kan släppa ut lika mycket koppar och zink via sin skrubber som från sin båtbottenfärg.

Jag tycker att de nya utsläppsreglerna är jättebra. Men det räcker inte. Man måste även lagstifta om deponeringen av avfallet. Svavlet får inte hamna i havet eller i andra delar av naturen.

Thomas Ström
VD NTEX