Ny tågförbindelse för gods Oslo-Göteborg. Kraven höjs för uthyrarna av elsparkcyklar

Av: Thomas Ström 2020-09-25

Den senaste veckan har jag uppmärksammat att det börjar hända saker inom områden som jag tidigare har lyft här på bloggen.
I början av veckan skrev Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter att Trafiknämnden i Göteborg inom kort ska ta beslut om skärpta regler för slängda elsparkcyklar.
Och några dagar innan dess nåddes jag av nyheten att det nu startar en ny tågförbindelse för godstrafik mellan Göteborgs och Oslo.

Det är flera år sedan jag påtalade att man ska bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo. Som det är nu har två av Nordens största städer en ålderdomlig järnväg, som borde varit ersatt för länge sedan. Vissa delar är över 100 år gamla. Det innebär givetvis begränsningar i såväl hastighet som trafik. Faktum är att de flesta järnvägar i Sverige inte kan ta mer godstrafik än de gör idag.

Därför är det mycket glädjande att man nu hittat en ny tågförbindelse för just gods mellan de två städerna. Tåget ska gå en dag i veckan åt vardera håll. Varje onsdagseftermiddag kommer det nästan 600 meter långa tåget att anlända till Göteborg. Efter att det lastats av fylls det igen och återvänder till Oslo.

Enligt Göteborgs Hamn kommer förbindelsen att ersätta 2000 lastbilar och minska koldioxidutsläppen med 700 000 kilo per år.
Siffran är baserad på att allt gods transporteras i fullastade containers, vilket man från Göteborgs Hamn tror att man kommer att lyckas med.

Med detta i åtanke är det inte svårt att räkna ut hur mycket koldioxidutsläppen skulle minska om man kunde skapa ännu fler sådana här förbindelser mellan fler orter. Och som jag sagt tidigare: bygg en ny järnväg mellan Göteborg och Oslo nu!

Hårdare krav för el-sparkcyklar

För bara ett par veckor sedan skrev jag om att man skulle införa högre krav på företagen som hyr ut elsparkcyklar, som ligger slängda kors och tvärs i stan och på flera håll utgör stor trafikfara.  Och nu har fler tröttnat på detta. Allt tyder nämligen på att Trafiknämnden i Göteborg inom kort kommer att besluta om skärpta tillståndskrav för dessa företag. Som grund för detta finns ett liknande regelverk som redan tillämpas i Stockholm.

Bland annat kommer Göteborgs Stad att kräva att staden får beslagta de el-sparkcyklar som är felparkerade och att sedan uthyrningsföretagen får lösa ut dem mot en avgift som ska täcka kostnaderna. Vad jag hört är målsättningen att dessa regler ska börja gälla redan från den 1 november.

Vi får hoppas att det blir så.

 Thomas Ström