Ny framtida rutt för de största lastfartygen sätter stort fokus på Göteborgs Hamn

Av: Thomas Ström 2021-06-23

Ingen har kunnat undgå att den allt högre temperaturen på jorden påverkar vår miljö.
Men hur många är medvetna om att detta på sikt också leder till att världens lastfartyg kommer att ta en ny rutt från Asien till Europa?
Inom några år är nämligen Nordostpassagen isfri och då kommer Sverige och Göteborgs Hamn att hamna i ett ännu större fokus än idag. Man blir då de stora lastfartygens första stopp på rutten Asien-Europa.
Med detta sagt vill jag ännu en gång lyfta vikten av att Göteborgs Hamn görs djupare och bredare så snart som möjligt.

Mycket talar för att Göteborg inom några år blir första stopp i Europa för alla de enorma lastfartyg som kommer fullastade från Asien. Då gäller det att Göteborgs Hamn är muddrad och breddad. Annars kommer dessa fartyg inte kunna komma in i hamnen utan får gå vidare till hamnar som Hamburg och Rotterdam, där de med största sannolikhet kommer att lossa all sin last.

Det är också här de kommer att lastas fulla innan de går tillbaka till Asien. Därför är risken stor att de inte heller på återresan till Fjärran Östern kan gå in till Göteborg. Detta scenario vore en fullständig katastrof, inte minst för miljön. Blir detta sanning måste nämligen alla containers som idag lossas och lastas från dessa gigantiska fartyg behöva transporteras mellan Göteborgs Hamn och andra europeiska hamnar med lastbil istället.

2018 tog regeringen beslut om fördjupning och finansiering av Göteborgs Hamn men ännu har ingenting hänt. Detta beslut är enligt många, förutom mig, ett av de viktigaste besluten som fattats under hela denna mandatperiod.

Nu hänger det på att miljödomstolarna ska godkänna projektet. Om de gör det kan det tydligen vara klart 2026.
Jag tycker att det borde gå att skynda på denna process.

En effektiv import och export via Göteborgs Hamn är nämligen livsnödvändigt för Sveriges ekonomi även i framtiden.

Thomas Ström