Nu får det vara nog! Lägg ner Postnord omgående!

Av: Thomas Ström 2017-02-12

Vad är det som händer?
Varje gång statligt ägda Postnord lämnar en bokslutsrapport blir jag lika upprörd.
I fredags redovisade bolaget sitt resultat för 2016.  Det handlar om 1,4 miljarder i förlust. Det är ju helt vansinnigt!
Lägger man därtill åtskilliga rapporter om bristfälliga leveranser under det gångna året inser man att detta experiment är en total katastrof.

Erkänn att Postnord, där svenska staten äger 60 procent och danska staten 40 procent, är ett fiasko. Lägg ner bolaget nu!

I rapporten anger man att den huvudsakliga orsaken till den enorma förlusten är den danska verksamheten. Man förklarar det med att Danmark har satsat på att bli ett av de mest digitaliserade länderna i världen och att det har medfört att vanliga brev minskat med 90 procent sedan år 2000.
Med andra ord kan man säga att det inte längre finns någon marknad. Ett privat bolag hade fått erkänna sig besegrat och gått i konkurs. Men nu är det staten som äger bolaget och då pumpas det bara in ännu mer skattepengar.

I veckan har Dagens Nyheter också avslöjat att den svenska regeringen har en krisplan för Postnord. Man är rädd att Postnord ska bli ett nytt Vattenfall.
DN avslöjar också att det i samband med att bolaget bildades 2008, kom stora varningar från det dåvarande verket för näringslivsutveckling, Nutek. Verket var tydligt med att detta ”skulle vara en dålig affär ur svensk synvinkel”, 

Nutek konstaterade vidare att dåvarande Postens omsättning skulle utgöra drygt 70 procent av det nya bolagets omsättning. Men trots detta skulle svenska staten bara få 60 procent av ägandet och hälften av röstvärdet.
Med anledning av det skrev Nutek: ”Resultatet skulle alltså kunna bli att svenska staten inte längre kan styra Posten AB:s verksamhet med ägardirektiv utan endast med lagstiftning. Detta gör att det statliga ägandet i bolaget överhuvudtaget kan ifrågasättas.”

Trots detta genomförde politikerna affären.
Nu är det dags för dem att ställa saker och ting till rätta.
Jag ser ingen annan utväg än att lägga ner bolaget.

Den svenska brevdistributionen får lösas på något annat sätt, som jag kommer återkomma till.