Ni förstör den svenska marknaden!

Av: Thomas Ström 2016-03-29

Varför finansiera olönsamma transporter med skattepengar?

 

Prisutvecklingen av transporter från Sverige till kontinenten är i stort sett densamma idag som den var i slutet på 90-talet.
Det är exempelvis billigare att skicka en trailer från Mellansverige till München än vad det är att köpa en transport från Hamburg till Bayern.

Orsakerna till detta är flera men en av de största anledningarna är att statligt ägda bolag som Bring, Postnord, DHL, Schenker med flera dumpar priserna på en redan hårt konkurrensutsatt marknad.

Är det verkligen rätt att finansiera olönsamma transporter med skattemedel?
Är det verkligen rätt att statliga bolag ska ta marknadsandelar med hjälp av en prissättning, som de från början vet kommer att innebära förluster för verksamheten?
Att ta sig in på nya marknader får helt enkelt kosta vad det kosta vill.

I min värld är det helt vansinnigt. Vad händer den dagen då regering och riksdag beslutar att skattepengar inte ska användas för att täcka förluster av transporter? Finns det några svenska privata företag kvar då?
Min bestämda uppfattning är att omedelbart upphöra med denna galenskap.
Statliga bolag ska syssla med samhällsfunktioner och samhällsstruktur, inte konkurrera med det privata näringslivet.


Bild: Pixabay