Fler än 400 000 chaufförer saknas i Europa

Av: Thomas Ström 2021-10-27

Ministern bjuder in näringslivet till diskussion om hur vi ska undvika lastbilskaos – det är på tiden!!

Infrastrukturminister Thomas Eneroth gick nyligen ut med hur Sverige ska göra för att inte hamna där Storbritannien just nu befinner sig när det gäller brist på chaufförer.
Han tänker starta med att bjuda in till rundabordssamtal med företrädare för åkerinäringen, fackförbund och berörda myndigheter
Varför såg man inte det komma tidigare?

Bakgrunden till ministerns agerande är den stora uppmärksamhet som bristen på chaufförer i Storbritannien fått på senare tid, vilket resulterat i brist på ett flertal varor i butiker och inte minst drivmedel. Enligt The Times saknas 400 000 chaufförer i Europa. Jag tror det är fler.

Det är snart fem år sedan jag förutspådde detta och skrev om problemet för första gången här på bloggen. 

Orsaken är de dåliga lönerna och villkoren att ofta vara hemifrån längre perioder. Samtidigt har lönerna ökat i länder som exempelvis Polen, vilket lett till att många flyttar hem och tar anställning där.

De som tjänat mest på de pressade transportpriserna är konsumenterna. Hur många är det som inte någon gång stått med en vara i handen i en butik och undrat hur tusan det är möjligt att den är så billig? Vilken lön har arbetaren som gjort den fått och vad har det egentligen kostat att transportera hit den?
Men i framtiden får vi räkna med generella prishöjningar.

En stor bidragande orsak till de låga transportpriserna är att det övriga näringslivet varit väldigt duktigt på att pressa priserna hos oss transportföretag. Men i takt med ökade kostnader på containers och drivmedel har man plötsligt fått en förståelse för att transport- och logistikpriserna ökat. Och tack vare den uppmärksammade krisen i Storbritannien har man på flera håll även börjat acceptera högre priser till följd av att chauffören behöver högre lön.

Det nya mobilitetspaketet som politikerna skapat i Bryssel ökar också på bristen, då det blir både omständligt och tidskrävande att genomföra transporter över gränserna, olika lön i de länder du passerar. Dessutom måste bilen tillbaka till ursprungslandet, vilket med största säkerhet skapar ett stort antal onödiga transporter med tomma fordon som är helt vansinnigt med tanke på miljön.

Men det är en annan historia, som jag kommer att återkomma till.

Thomas