Låt ACR ta över driften av Bromma Flygplats!

Av: Thomas Ström 2021-03-18

Som jag skrivit om tidigare här på bloggen har Swedavia i en internutredning meddelat statsrådet Ibrahim Baylan att Bromma flygplats inte går att driva med lönsamhet under pågående pandemi.
Därför vill man avveckla flygplatsen i förtid och istället satsa på Arlanda. Nu har det dykt upp en privat aktör, ACR (Aviation Capacity Resourses AB), som menar motsatsen och som vill ta över driften av flygplatsen.
Den stora frågan jag ställer mig: Varför låter man inte denna aktör ta över Bromma?

ACR bedriver sedan tidigare flygtrafikledning och sköter för närvarande flygtrafikledningen vid 17 svenska flygplatser. Tillsammans med den nybildade gruppen, Bromma Airport Group (BAG), har ACR tagit initiativet till att ta över driften av Bromma flygplats.

Precis som jag tidigare sagt menar ACR:s VD Wilhelm Wohlfart att Bromma är en angelägenhet för hela landet, inte bara för Stockholm. Jag håller med honom i allt. Han säger bland annat följande i ett pressmeddelande:

– Stora investeringar på Bromma är gjorda under de senaste åren för att göra flygplatsen mer lättillgänglig och anpassad för ett ökat antal resenärer.
– Dessutom är förutsättningarna för ett hållbart flyg mer gynnsamma på Bromma än på Arlanda, då Brommatrafiken i mångt och mycket består av propellertrafik och trafik av annat fartregister (mindre flygplanstyper).
– Med vår erfarenhet i kombination med den samlade kunskapen i Bromma Airport Group, kan ACR snabbt ta över driften och göra flygplatsen attraktiv och lönsam igen.

Som jag sagt tidigare är Bromma väldigt viktig för tillgängligheten till huvudstaden för många mindre städer runt om i landet, inte minst de som ligger långt norr ut. Eftersom tågförbindelserna är så dåliga är dessa orters lokala näringsliv oerhört beroende av regionala flygplatser med snabba förbindelser till och från Stockholm. Bromma har utvecklats till att bli en utpräglad och smart inrikesflygplats som är passagerarvänlig och lättillgänglig. Dessutom har stora summor på senare år investerats för att flygplatsen ska fungera lång tid framöver.

En annan aspekt är att Brommas storlek och citynära läge är avgörande för samhällskritiska transporter som exempelvis ambulansflyg och organtransporter, vilka är helt beroende av snabba och säkra flygförbindelser.

ACR säger sig ha uppbackning av flera investerare, samarbetspartners och andra intressenter som bidrar med garantier vid ett övertagande av flygplatsens drift.

Om man till detta lägger med vad det skulle kosta att montera ned Bromma och sedan bygga ut Arlanda undrar jag varför man inte kan låta ACR ta över flygplatsen?

Thomas Ström