Intressant statistik från Naturvårdsverket: Inrikesflyget minskar sina utsläpp medan tågtrafikens fortsätter öka

Av: Thomas Ström 2020-01-15

Dagen innan julafton publicerades en artikel på transportochlogistik.se som handlade om Naturvårdsverkets statistik över Sveriges utsläpp 2018. I den står det klart att koldioxidutsläppen från det svenska inrikesflyget minskade med 4 % jämfört med föregående år.  Samtidigt visar undersökningen att inrikes järnväg ökar sina utsläpp med 7,3 %. Jag tycker att det är tänkvärt.

I artikeln framkommer det att det svenska inrikesflyget under 2018 stod för 0,84 procent av de nationella koldioxidutsläppen när utrikes sjöfart och från Sverige inkluderas. Det är en minskning med 4 % jämfört med år 2017.

Sedan 1999 handlar det om en minskning med 25,4 procent. Orsaken till detta beror främst på att flygbolagen flyger med modernare och bränsleeffektivare flygplan samtidigt som man arbetat hårt med viktminskningar och en optimering av flygplanstorlekar.

Sverige är ett stort land med långa avstånd där flyget knyter samman landet. Det finns inget bättre eller effektivare sätt att ta sig till Stockholm eller Arlanda och Bromma, vare sig som slutdestination eller för vidare transfer. Det finns helt enkelt inget annat färdmedel som är bättre än flyget för en längre inrikestransport.

Under 2019 har antalet passagerare minskat kraftigt på inrikesflyget, vilket till stor del beror på flygskam, flygskatt och en snedvriden debatt där fakta inte fått stå i centrum. Detta är också något som exempelvis tågtrafikens intressenter lyft fram i olika kampanjer.

Vad de inte talar om är att tågtrafiken ökade sina utsläpp med 7,3 procent under 2018 jämfört med 2017, enligt Naturvårdsverkets statistik. Samma siffra för inrikesflyget inklusive utrikes sjöfart och utrikesflyget är alltså minus 4 procent. Det här borde lyftas fram bättre i debatten tycker jag.

Thomas Ström

 

Artikeln på transportochlogistik.se