I höst går vi in i stort EU-projekt tillsammans med Chalmers

Av: Thomas Ström 2016-08-30

Med start den 1 september kommer vi att ingå i ett stort EU-projekt.
Målet med projektet är att skapa ett digitalt ekosystem där transportaktörer kan dela information med varandra på ett mycket enklare sätt än vad som görs idag.
Projektets totala budget är 16 miljoner euro och NTEX del omfattar 250 000 euro.
    
Tillsammans med Chalmers kommer vi att ha ett av elva ”living labs”, där det kommer att utvecklas och forskas parallellt med ordinarie och pågående verksamhet. 
– Tillsammans blir vi en del i en process som skapar en infrastruktur där det går att bedriva både utveckling och forskning på ett strukturerat sätt, säger universitetslektor Per Olof Arnäs på Chalmers.
– I praktiken innebär det att vi har med oss personalen och utvecklar system på plats, för att samla in och analysera data.
– Under tre år kommer vi att bygga, testa och vidareutveckla det digitala ekosystemet.
Totalt ingår 34 olika parter i projektet. Chalmers är en av fyra forskningsinstitutioner i projektet och den enda från Skandinavien medan NTEX är ett av två svenska företag. 
– Ett av dessa living labs kommer att hostas av NTEX men var någonstans det kommer att äga rum är ännu inte klart, säger Per Olof Arnäs.
 
För NTEX innebär det att vi kan utveckla en systemlösning för att digitalisera processen och informationsutbytet mellan chaufför och terminal. Det kommer också att förenkla delning av information till Tullverket för att effektivisera gränspassagen till Norge.