Forskarkvartett: ”Slöseri med miljarder på nya järnvägar”

Av: Thomas Ström 2016-02-08

Nyligen tog jag del av en intressant skrivelse som jag bara måste återge.
Den var gjord av fyra etablerade trafikforskare som hade gått igenom de svenska satsningarna på vägar och järnvägar och kommit fram till att ett antal av dem är direkt olönsamma.

I rapporten framgår det att staten kommer att lägga ungefär 44 miljarder på underhåll och investering i vägar och järnvägar. Fram till 2021 handlar det om hela 157 miljarder kronor, som skattebetalarna tvingas lägga på detta. Men kommer trafiken att bli bättre?
De fyra forskarna som granskat den svenska transportpolitiken svarar nej på denna fråga.

De har gått tio år tillbaka och funnit att en tredjedel, 61 miljarder kronor, av alla infrastruktursatsningar varit olönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Några exempel som de lyfter fram är järnvägssatsningar som Citytunneln under Malmö, Västlänken under Göteborg och framför allt de planerade banorna för höghastighetståg.

Kalkylerna bygger på att man väger vad det kostar att bygga en väg eller järnväg mot vad man får ut för nytta av den i form av kortare restider, nya pendlingsmöjligheter, förbättrad arbetsmarknad, mindre utsläpp, med mera.

Enligt rapporten genomförs en rad projekt trots att de inte ger tillräckligt stor nytta.
– Det är ett enormt slöseri med pengar. Vi lägger 44 miljarder kronor på infrastruktur.
– Vi skulle kunna spara 10–20 miljarder av dem, säger Maria Börjesson, en av författarna till rapporten och docent i transportsystemanalys vid KTH, i Svenska Dagbladet.

Enligt Maria Börjesson är den allmänna bilden av att vi i Sverige satsar för lite på infrastruktur rent felaktig.
– Om vi bara hade satsat på lönsamma projekt skulle de pengar vi i Sverige satsar på infrastrukturprojekt räckt mer än väl.

Enligt forskarna är det för tillfället mest aktuella exemplet satsningen på höghastighetsjärnväg i Sverige. Där har prognoserna visat att satsningen skulle vara samhällsekonomiskt olönsam och kritiken mot projektet är hård. Men arbetet med banorna är i full gång. Och detsamma gäller enligt forskarna även Västlänken.