Fokusera på att halvera kolkraften i världen och minska CO2 utsläppen dramatiskt

Av: Thomas Ström 2019-10-03

Vi på NTEX liksom flera andra företag kör med HVO diesel, som minskar växthusgasutsläppen med upp till 90% jämfört med fossil diesel.
Om alla transportbolag i världen gjorde detta skulle transportsektorns påverkan på klimatet minska dramatiskt.
Men det kommer att ta tid innan vi är där.

Sverige står idag för ca 0,1% av världens CO2 utsläpp från förbränning av kol, gas och olja. I jämförelse med de två länder som släpper ut mest, Kina och USA, är det nästan ingenting. Kina släpper nämligen ut nästan 28 procent medan USA står för drygt 15 procent.

En av de största bovarna när det gäller CO2 utsläppen är kolkraft. Den står för ca 30 procent av alla världens CO2 utsläpp. Mot den bakgrunden är det ganska märkligt att en av de stora debatterna just nu handlar om flyget och dess påverkan på miljön. Faktum är att flyget står för ungefär 2 procent av alla världens CO2 utsläpp medan kolkraften, som sagt, står för 30 procent.

Ändå pratas det om flygskam och att vi ska halvera flygets CO2 utsläpp. Jag hör ingenting om att vi skall halvera kolkraften.
Visst håller jag med om att vi ska jobba på att minska flygets miljöpåverkan men tänk om vi dessutom kunde få alla i världen som använder kolkraft att minska eller sluta med det. Tänk vilken enorm minskning av CO2 utsläppen det skulle bli om man fokuserade på att halvera användandet av kolkraft.

Mot bakgrund av detta tycker  jag att vi ska bygga  ut kärnkraften. Det är mycket säkrare nu än när vi började med detta. En anläggning som borde tas i drift igen är Barsebäck, som är en av världens säkraste kärnkraftverk. Med den igång igen skulle danskarna kunna få köpa bra energi från oss och vi skulle slippa känna doften av fotogen och koks när danskarna eldar och det blåser västliga vindar.

Thomas Ström