Fler åkerier söker personal men det råder brist på chaufförer i Sverige

Av: Thomas Ström 2015-01-29

I en undersökning, genomförd på uppdrag av TYA (ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn) under hösten 2014, framgår det att 24 procent av de 820 tillfrågade företagen har anställningsbehov. Jag tycker att det är fantastiskt bra.

Problemet är bara att vi har en stor chaufförsbrist. Ungdomarna väljer andra yrken, vilket fått till följd att medelåldern på en chaufför i Sverige idag är över 50 år.

Oavsett om man tycker om det eller inte så är det nödvändigt att använda sig av utländska chaufförer om man ska lyckas hålla igång den svenska samhällsapparaten.

Utan dessa chaufförer hade vi haft stora bekymmer redan nu eftersom det är mycket få 20-åringar som vill bli chaufför. Se bara på taxi- och kollektivtrafiken. När jag var ung tyckte många – framför allt killar – att det var häftigt att köra taxi. Det tycker inte dagens ungdom.

Jag har dock inget bra svar på vad man ska göra för att attrahera ungdomen till att vilja bli chaufför. Men det är en fråga som jag tycker att såväl politiker, branschorganisationer, yrkeshögskolor och näringslivet borde sätta stort fokus på. Jag skulle mycket väl kunna vara med i en sådan arbetsgrupp.

FOTNOT: Undersökningen genomfördes under oktober – december 2014 och omfattar åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och har anställda förare. 958 åkerier tillfrågades varav 820 svarade, vilket ger en svarsfrekvens om 84 procent.