Fel fokus att kritisera nya Hisingsbron

Av: Thomas Ström 2015-02-06

Sverige ligger åtskilliga år efter när det gäller investeringar i infrastrukturen. Därför är det glädjande när man äntligen beslutar om att göra omfattande satsningar på såväl riks- som lokal nivå. Mot den bakgrunden har jag svårt att förstå de som är kritiska till Göteborgs Stads beslut att bygga en ny hisingsbro.

Tanken är att bron ska bli 12 meter hög, viket kan jämföras med den nuvarande 19 meter höga och slitna Götaälvbron. Det är just det här med höjden som väcker kritik.

Kritikerna hävdar att en lägre bro blir mer kostsam för både miljön och näringslivet. Det håller jag inte alls med om. Redare och representanter från närliggande kommuner menar att det kommer innebära fler broöppningar och stopp i biltrafiken, vilket skulle ha en större miljöpåverkan. Dessutom menar man att den lägre bron kommer innebära att många fartygstransporter kommer att bli försenade i väntan på broöppningarna.

Man varför hänga upp sig på Hisingsbron när det i dagsläget redan finns en Marieholsmbro, som inom kort kommer att kompletteras av ytterligare en, båda endast sex meter höga? Tågförbindelserna via broarna kommer dessutom att trafikeras var åttonde minut enligt Trafikverket.

Om man till detta lägger att Trafikkontoret i Göteborg lovar att öppna bron minst en gång i timmen, med undantag för rusningstrafiken 7.00 - 9.00 och 15.00 - 18.00, finns det ju inga problem. Om man adderar att bron idag öppnas 1,7 gånger per dygn och att fartygstrafiken i samband med broinvigningen uppskattas bestå av 2-3 fartyg per dygn tycker jag att kritikerna är helt fel ute.

Slutligen vill jag bara förtydliga att det inte alls är självklart att det är bättre ur miljösynpunkt att frakta med båt än med lastbil. Fartygens utsläpp är riktiga miljöbovar jämfört med lastbilarna.