EU-kommissionen storsatsar på vätgas - Investerar 180-470 miljarder euro till 2050

Av: Thomas Ström 2020-09-03

Vad är det som kommer att driva våra fordon och vår industri i framtiden?
Jag tror på vätgas och bränsleceller!
Det har jag varit övertygad om länge, vilket jag också presenterat här på bloggen. Och jag kommer att skriva mer om vätgas framöver.
Idag skriver jag om att EU-kommissionen i sommar bestämt sig för att investera enorma 180-470 miljarder euro för att bygga ut vätgasproduktionen i Europa.

Detta är en satsning som skulle ge omkring en miljon nya jobb. Det är många företag i Sverige och Europa som kan komma att gynnas när EU drar i gång denna enorma satsning på vätgas.
Och EU vill få fart på investeringarna så snabbt som möjligt, inte minst för att stimulera den europeiska ekonomin, som plågas hårt av coronakrisen.

Jag läser i media att regeringens samordnare för ett Fossilfritt Sverige,  Svante Axelsson, i det närmaste är chockad över att vätgasens möjligheter. Det gläder mig att fler upptäckt detta. Liksom jag och många med mig ser Svante Axelsson tre orsaker till att EU nu gör denna satsning.
För det första har priset på el från sol- och vindkraft har sjunkit kraftig, vilket gör att man kan få fram tillräckligt med grön el. Elen behövs till de apparater (elektrolysörer) som i sin tur framställer grön vätgas ur vatten.
Faktor nummer två är att även priset på dessa apparater blivit billigare på senare tid. Tredje faktorn är att vätgasen behövs som ett lager för att ta hand om den el som framställs med hjälp av sol- och vindkraft. Vätgasen som tillverkas med hjälp av dessa energikällor kan nämligen lagras och användas senare för att ge el när det är mörkt och vindstilla.

Som jag påpekat tidigare kan vätgas användas inom flera olika områden och på olika sätt. I Sydkorea har man kommit mycket långt, vilket jag kommer att beskriva i kommande inlägg. I Europa och Sverige används vätgas redan inom industrin. Ett bra exempel är stålföretaget SSAB, gruvbolaget LKAB och Vattenfall, som driver ett gemensamt projekt som man kallar Hybrit. Projektet syftar till att få fram tillverkning av fossilfritt stål, genom att ersätta kol med vätgas.

Svante Axelsson säger i media att ”Vätgasen är helt avgörande om vi ska lyckas få ett hundraprocentigt förnybart energisystem.” Han har i sommar fått regeringens uppdrag att ta fram förslag till en svensk vätgasstrategi, som ska presenteras våren 2021.

Det behövs! Länder inom EU som visar sig vara i framkant inom vätgasproduktion kan nämligen få väldigt stora anslag och bidrag. Jag tycker att det skulle vara enormt roligt om Sverige kan bli ett av de länder i världen som ligger längst fram i utvecklingen av vätgas! Det skulle gynna oss på väldigt många sätt i åtskilliga decennier.

Thomas