Det saknas flera hundra tusen chaufförer i Europa

Av: Thomas Ström 2017-12-01

Nu krävs krafttag för rekrytering av ungdomar

 

Lastbilschaufförer är en bristvara i stora delar av Europa.
I Sverige pratas det akut om 7 000-10 000 chaufförer.
I Polen är motsvarande siffra 100 000 och i England och Tyskland handlar det  sammanlagt om 65 000.
Bristen på chaufförer har nu resulterat i att flera åkerier tvingas tacka nej till uppdrag på grund av att de saknar personal.
I förlängningen kan det komma att medföra att butikshyllor gapar tomma och att internetköpare får vänta extra länge på sina leveranser.

Bristen på chaufförer är historisk. Enligt Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, räknar man med att det kommer att behövas 50 000 nya lastbilschaufförer i Sverige under de närmaste tio åren.

Orsaken till problemet är flera. Några exempel är pågående högkonjunktur, blomstrande e-handel och att äldre chaufförer gått i pension sedan det infördes ett nytt yrkeskompetensbevis för ett år sedan. Många äldre avstod från ”uppdateringen” vilket resulterat i att de inte får fortsätta. 

Men den största orsaken är att det utbildas för få nya chaufförer. Och anledningen till det är att gymnasieskolans transportprogram haft svårt att rekrytera nya elever de senaste åren. Helt klart är att något radikalt måste göras för att få fler ungdomar intresserade av chaufförsyrket.

En annan anledning är att Arbetsförmedlingen inte kunnat utbilda arbetslösa till lastbilschaufförer under det senaste året. Och orsaken till det ska jag återkomma till i kommande blogginlägg. Det handlar nämligen om att det ”har varit problem med myndighetens upphandling av just yrkeschaufförsutbildningen”

Kontentan är att det krävs krafttag från hela branschen för att få fler ungdomar intresserade av transportbranschen och jobbet som chaufför.