Det nya mobilitetspaketet kan leda till att vi snart har en brist på en halv miljon chaufförer i Europa

Av: Thomas Ström 2021-11-26

Politikerna i Bryssel har skapat en ny omfattande pappersprodukt.
Denna gång handlar det om att ställa ännu högre krav på transportsektorn och inte minst dess chaufförer.

Jag håller med om att det är viktigt att man sätter åt de aktörer som bryter mot reglerna och som fuskar. Men frågan är om man inte gått lite väl långt då det nya mobilitetspaketet blir både omständligt och tidkrävande, inte minst för chaufförerna.
Risken är att detta kommer leda till att ännu fler chaufförer väljer att sluta och då dröjer det inte länge innan vi har en brist på en halv miljon chaufförer i Europa.

Tanken med det nya mobilitetspaketet är bra. Förhoppningen är att det ska medföra att konkurrensen blir sundare samtidigt som villkoren för de chaufförer som hittills haft det sämst kommer att förbättras. Men som sagt; jag är ganska övertygad om att ett stort antal chaufförer kommer att söka sig till andra yrken. Detta pga att det blir både omständligt och tidskrävande att genomföra transporter över gränserna och olika löner i de länder man passerar. Dessutom måste bilen tillbaka till ursprungslandet, vilket med största säkerhet också skapar ett stort antal onödiga transporter med tomma fordon, vilket är helt vansinnigt med tanke på miljön.

Ja, som du förstår blir det en hel del nyheter att hålla koll på för såväl chaufförer och företag inom transportsektorn. Och inte minst för dem som ska hålla ordning på och administrera alla avgifter.

En annan stor fråga är om Polismyndigheten och Transportstyrelsen och dess motsvarigheter i övriga EU har resurser för att kontrollera de nya reglerna?

Men det får vi ta en annan gång.

 Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 och 21 februari 2022.

/ Thomas