Det finns inga enkla jobb!

Av: Thomas Ström 2019-09-13

Ingen efterfrågan av outbildade - Satsa på utbildning.
Låt de med kompetens från hemlandet jobba i Sverige.

En del av våra politiker menar att de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden ska tvingas att ta ”enklare jobb” med förhållandevis låga löner. Jag blir inte klok på detta förslag. Vad är egentligen enklare jobb? Som jag ser det finns det inga enklare jobb i Sverige idag.

En del menar att det t ex kan handla om städare, men det är i rimlighetens namn inte så enkla jobb. Dessutom har vi tillräckligt med städare och om vi skulle klassa detta yrke som ett enklare jobb skulle det med automatik innebära att en redan existerande yrkeskår ska sänka sina befintliga löner för att andra ska komma in på arbetsmarknaden.

Hur kul är det?

Nej, vi behöver inga enkla jobb i Sverige idag. Vi har en högteknologisk industri som tillsammans med alla kringverksamheter skriker efter kvalificerad arbetskraft för att mäkta med en fortsatt positiv utveckling. Dessutom finns det enorma rekryteringsbehov inom andra branscher, t ex sjukvården och skolan.

Vi saknar således kvalificerad arbetskraft. Men trots att en del av dem som flytt till Sverige under de senaste åren har kompetensen och är utbildade i sina hemländer får de inte arbeta. Det är helt ofattbart för mig..

Jag har också svårt att förstå när företag rekryterat specialister och experter till svenska företag ska utvisas. Här tycker jag att Migrationsverket är helt fel ute.

Och ta vara på alla invandrare som bevisligen har hög kompetens från sina hemländer. Då slipper exempelvis erfarna kirurger sitta på torget i våra små och medelstora kommuner (t ex Filipstad) och inte veta hur de ska få tiden att gå.

Ja vad ska man säga? Integration är vi helt enkelt usla på.

Thomas Ström