Det finns alternativ till höghastighetstågen!

Av: Thomas Ström 2016-04-05

Utveckla inrikesflyget och satsa på grönt fossilfritt bränsle

 

Det är många som pratar om höghastighetståg i dessa dagar.
Jag undrar varför det är så få som lyfter fram vikten av att utveckla vårt inrikesflyg?
En väl fungerande flygtrafik är avgörande för fler jobb och tillväxt i hela landet.
Kan den dessutom göras med ett grönt och i stort sett fossilfritt bränsle, som medför en mindre negativ miljöpåverkan, vore det ju fantastiskt.

Det är ingen tvekan om att Stockholm är Sveriges ekonomiska motor. Men huvudstaden klarar sig inte utan övriga Sverige. För att ta tillvara den kompetens och talang som finns ute i landet måste huvudstaden ha snabba och enkla förbindelser med hela riket. Det räcker inte att ha fungerande kommunikationer med Malmö och Göteborg.

Men om flyget ska utvecklas måste det minska sina utsläpp. Jag tog nyligen del av en skrivelse där FN:s internationella klimatpanel har beräknat att flyget svarar för cirka två procent av de globala koldioxidutsläppen. Med biobränsle och modernare flygplan kan flygets utsläpp av fossilt koldioxid halveras på 10 år. I förlängningen kan det betyda att vi har ett helt fossilfritt inrikesflyg om 15-20 år.

Sverige har genom åren setts som ett föregångsland inom flera olika områden. Om vi dessutom tar fram ett fossilfritt bränsle för flyget kommer vår ställning att stärkas ytterligare.
Tänk om staten tillsammans med någon massa- och pappersproducent skulle bygga en produktionsanläggning för biodrivmedel på hemmaplan? Om produktionskedjan kan behållas i Sverige kommer utveckling och produktion att skapa många nya gröna jobb och möjligheter till export.

Om vi ska få igång utvecklingen mot ett svenskt fossilfritt inrikesflyg måste våra politiker gå i fronten.
En idé vore om de satte upp mål som främjar investeringar och utveckling av ett grönare flyg i Sverige. Om en grön omställning är möjlig måste det finnas tillgång till bioflygbränsle till konkurrenskraftigt pris. I Norden är exempelvis restprodukter från skogs- och massaindustrin en utmärkt råvara. Den är såväl hållbar som närodlad.
Men att bygga storskaliga produktionsanläggningar handlar om miljardinvesteringar. De investeringarna kommer inte att ske om det inte finns en tillräckligt stor efterfrågan och politiskt tydliga spelregler.

En annan tanke vore om politikerna kunde införa utsläppstak på den offentliga sektorns egna resor med inrikesflyget. Kommun, stat och landsting är idag Sveriges största köpare av inrikesflyg. Om man satte ett utsläppstak för dessa flygresor skulle utvecklingen av ett grönare flyg stimuleras. Efterfrågan på biobränsle skulle exempelvis öka.
En annan sak vore att staten täckte prisskillnaden mellan fossilt flygbränsle och biobränsle. För de aktörer som i dag är tveksamma till att investera i mer storskalig svensk produktion av bioflygbränsle skulle detta kunna vara den startsignal som behövs.

Mot denna bakgrund är det inte svårt att inse att inrikesflyget är ett bra alternativ till höghastighetstågen.