Bygg ut Säve flygplats och flytta terminalbyggnaderna till Norrleden!

Av: Thomas Ström 2015-09-24

Nu har det gått några månader sedan trafiken med större plan stoppades på Säve Flygplats.
Orsaken till stängningen var, enligt Swedavia, att landningsbana och uppställningsplatser för flygplanen behövde repareras för en kvarts miljard, 250 miljoner kronor.

Om det var det eller andra anledningar som gjorde att de tidigare delägarna - Volvo, Ericsson och Göteborgs kommun - sålde sina andelar för en krona styck till Swedavia vet jag inte.
Oavsett vilket tror jag att denna trio gjort en dålig affär.

De personer i branschen jag talat med och som varit ute och inspekterat flygplatsen är övertygade om att en nödvändig renovering skulle kosta max 50 miljoner kronor.

Mot den bakgrunden tycker jag att den eller de som kommer att köpa Säve av Swedavia ska satsa på att bygga ut Säve.
Gör den till en riktig cityflygplats. Jämfört med hur det ser ut idag tycker jag att terminalbyggnader och parkeringar etc. skall flyttas till motsatt sida av landningsbanan.
Då skulle flygplatsen bli mycket lättillgänglig med av och påfart direkt från Norrleden.

Det skulle bli ett lyft för hela staden och under några år till skulle vi slippa långa köer och parkeringsproblem på Landvetter.
När det gäller det senare har jag efter sommaren hört fler som klagat just på att de haft svårt att hitta parkering på Landvetter. 

Vidare tycker jag aldrig att monopol är bra.
Som transportör hade jag gärna varit ensam på marknaden. Men hade vi blivit bättre för kunderna? Knappast!

 


Foto: Bengt-Inge Larsson/via Wikimedia Commons