Bromma – perfekt flygplats för de nya elflygen

Av: Thomas Ström 2020-12-11

Jag fortsätter att stå upp för Bromma Flygplats och flyget. Bromma behövs av så många skäl. Flygplatsen blir en perfekt hubb för de nya el-flygplanen, som i framtiden kommer sammanbinda huvudstaden med åtskilliga större och mindre städer i Norden. Och ännu bättre blir det när elflygplanen och de nya klimatsmarta flygbränslena tas i bruk. Då ska det bli spännande att se vad som ger de största klimatavtrycken; flyget eller höghastighetstågen.

För att öppna en ny flyglinje behövs inga investeringar i infrastruktur. Annat är det med exempelvis höghastighetståg, som är högaktuellt för tillfället. Höghastighetstågen kommer innebära oerhörda kostnader och medföra stora ingrepp i naturen och vår miljö. Ingen vet i dagsläget hur mycket denna nota kommer att sluta på eller när denna utbyggnad kommer att bli miljöneutral.

Tidigare i år var det första elflygplanet i luften på riktigt. Det var ett tvåsitsigt  plan som flög från Schweiz till norra Tyskland. Det andra planet i världen av denna sort har under hösten levererats till Säve Flygplats i Sverige, där det är tänkt att användas som skolflygplan. Flygplanet är helt koldioxidneutralt och det laddas med ström från en solcellspark på flygplatsen.

På Säve Flygplats finns också företaget Heart Aerospace som satsar på att bygga ett svenskt elflygplan för 19 passagerare. Företaget räknar med att det första planet ska vara i drift senast 2025 och att vi i samband med det kommer att se helt nya flyglinjer, som enbart trafikeras med elektrifierade plan. Men då krävs att alla inblandade; beslutsfattare, myndigheter, flygplatser, flygföretag, m. fl. går samman.

Den stora infrastrukturen för flyget finns redan och elflyget kommer att medföra helt andra möjligheter än vad dagens större plan kan erbjuda. Så här sa t ex Anna Pernestål, chef för transportforskningslabbet vid KTH i Stockholm, i Göteborgs-Posten för ett tag sedan. ”Flygindustrin har gått mot större flyg, större hubbar och längre sträckor. Men med elflyg kan vi börja tala om flygplan som tar kanske 30 till 50 passagerare. Då kan man börja koppla ihop småorter och mindre platser. Man flyger inte elflyg till Thailand. Men kanske kan man koppla ihop mellersta och norra Sverige med Norge och Finland. Man får ett nytt verktyg i transportverktygslådan.”

Ett annan spännande signal på området kommer från Norska Luftfartstilsynet som stuckit ut hakan och sagt att alla plan som trafikerar det norska inrikesflyget 2040 ska vara elektrifierade.

Det är ett mycket bra mål tycker jag, inte minst med tanke på att hälften av inrikesflyget i Norge och en tredjedel av inrikesflyget i Sverige handlar om sträckor som är 40 mil eller mindre. Det är bakgrunden till att man också tror att denna omställning kommer att minska utsläppen av växthusgaser med uppemot 80 procent.

Jag hoppas verkligen att våra politiker inte hinner lägga ner Bromma innan detta blir verklighet. Det kommer vi i så fall att få ångra länge.

Thomas Ström