Beklämmande konsekvenser av hamnkonflikten

Av: Thomas Ström 2017-11-10

Orsakar nu även 124 ton mer koldioxid varje dag

 

För några veckor sedan skrev jag om vilken skada konflikten i Göteborgs hamn har haft för det svenska näringslivet.
I helgen tog jag del av en artikel i Svenska Dagbladet, där det tydligt framgår att den även har en stor negativ klimatpåverkan.
Enligt Svenska Dagbladet orsakar konflikten 124 ton mer koldioxidutsläpp varje dag!

Orsaken är att företagarna inte längre litar på hamnen. Man är orolig för att det ska bli nya bråk och problem med sitt gods. Därför har man slutat att skeppa sin saker ända fram till Sverige och Göteborg. Istället väljer man att lasta om godset på lastbil redan i andra europeiska hamnar, som till exempel Hamburg och Rotterdam. 
En resa på mellan 65 och 100 mil, bara på grund av att industrin inte längre kan lita på hamnen i Göteborg.

I år är containervolymen i Göteborgs Hamn den lägsta på mycket länge. Årets tredje kvartal visar på en minskning med 28 procent jämfört med samma period 2016.
I ett pressmeddelande säger hamnens VD, Magnus Kårestedt:
– Trots att containerterminalen kunnat hantera det gods som passerat i princip störningsfritt under hela tredje kvartalet så ser vi ett enormt volymtapp. Det är tydligt att industrin inte återfått förtroendet för hamnens containerterminal.

För egen del tycker jag att det är beklämmande att konflikten ska behöva få så här stora konsekvenser. 

Risken är att industrin i framtiden inte vågar satsa i Sverige. Detta eftersom det finns väldigt få företag som numera arbetar med stora lager. Transporterna måste helt enkelt fungera och i det sammanhanget är Göteborgs Hamn mycket viktig för hela landet.

Nu är det tillsatt en utredning som ska se över om lagstiftningen behöver förändras. Men den ska inte vara klar förrän i maj. Frågan är om det är för sent?