Begränsa Postnords möjligheter i nytt direktiv!

Av: Thomas Ström 2015-12-17

I samband med Detaljhandelns Logistikdag i Stockholm för ett par veckor sedan berättade riksdagsledamoten Erik Ottosson om en ny motion.
Motionen handlar om att staten som ägare tydligt måste klargöra för Postnords ledning att det inte är rätt att bolaget tar över allt större delar av verksamheter som i dag bedrivs av privata aktörer.
Detta med anledning av ett nytt ägardirektiv för Postnord, som nu är under utformande.

Jag tycker det är bra att detta verkligen sätts under lupp. Jag har flera gånger i min blogg påpekat hur de statliga bolagen förstör i en redan mycket konkurrensutsatt bransch. Visst talar jag i egen sak men jag vet att jag inte är ensam om att tycka så här.
Vi är många i branschen som inte tycker att dessa bolag ska få några utökade möjligheter. Istället borde de få begränsningar!
De kan sätta konkurrensen ur spel genom att erbjuda osunda villkor.

Ett tydligt sådant exempel är transporter från Sverige till kontinenten.
De kan erbjuda transporter som de inte behöver finansiera själva. De kan gå med förlust och ändå få ordning på affären genom statliga subventioner.

Detta är väldigt provocerande med tanke på att vi övriga transportörer och speditörer redan subventionerar exporttrafiken för svenskt näringsliv till övriga Europa. Faktum är att det är billigare att skicka en transport från Stockholm till Hannover än vad det är att skicka samma ekipage från Hamburg till samma slutdestination.

Anledningen till att vi inom svensk transportsektor ändå gör detta är att vi måste få ner våra fordon på kontinenten för att kunna erbjuda transporter till Sverige. Det är på dessa vi tjänar våra pengar som bidrar till att täcka våra kostnader.
Om Postnord och liknande statliga bolag erbjuder ännu lägre priser kommer vi övriga snart inte att kunna vara med längre.