Batterier är inte framtidens energikälla

Av: Thomas Ström 2020-06-16

Elon Musk och hans Tesla visade världen att det gick att förändra en mycket traditionell bransch. Nu, ett antal år senare, är det få biltillverkare som inte erbjuder elbilar, alla har följ efter och investerat otroliga pengar i detta. Men jag – och flera med mig - är inte övertygade om att batterier är framtidens energikälla.

Jag tror att vi i framtiden kommer att köra på sol och vatten. Det låter nästan för bra för att vara sant men allt fler är övertygade att vätgas och bränsleceller är vägen till en fossilfri värld.

”Vätgasfordonet” är egentligen en elbil, där batterierna är utbytta mot en bränslecell och en gas-tank. Med hjälp av luft omvandlas energin i vätgasen till el som driver bilens motor. Restprodukten, ”avgaserna”, är rent vatten.

Som det ser ut idag har bilar med dessa bränsleceller en verkningsgrad på cirka 50 procent. Det gör att de är betydligt bättre på att ta tillvara på energin än traditionella förbränningsmotorer, men sämre än dagens batteridrivna elbilar. I elbilar används nämligen jämförelsevis över 80 procent av energin till att driva fordonen.

Däremot är räckvidden bättre i en bil med bränsleceller då du kan köra närmare 70 mil på en enda tank med vätgas. För att en batteribil ska nå lika långt på en laddning krävs mycket stora och dyrbara batterier.

För oss som arbetar med godstransporter ser således bränsleceller ut som en betydligt bättre lösning än eldrift, där det behövs gigantiska batterier för att driva en elektrisk långtradare. En annan stor fördel är att en vätgastank fylls på några minuter medan en batteribil kan ta många timmar att ladda. Köerna och väntetiden vid snabbladdningsstationerna utmed våra vägar blir längre när antalet användare ökar.

Detta är också förklaringen till att allt fler fordonstillverkare och andra inom näringslivet nu satsar allt mer på forskning och utveckling av vätgas.

Detta kommer jag att berätta mer om i kommande inlägg här på bloggen.

Thomas