Även Riksrevisionen är kritisk till höghastighetsjärnvägen

Av: Thomas Ström 2019-12-20

För några veckor sedan kom Riksrevisionen med en intressant rapport. I den riktar myndigheten hård kritik mot den planerade höghastighetsjärnvägen och understryker det jag sagt ända sedan diskussionerna kring detta projekt startade. Det Riksrevisionen främst framhåller i sin kritik är att:

  • kostnaderna ökat kraftigt,
  • billigare alternativ har inte utretts.
  • andra viktiga projekt riskerar att trängas undan.

Faktum är att man anser att bristerna är så allvarliga att regeringen nu uppmanas att se över hela projektet. Jag hoppas verkligen att det blir så.

I samband med att det började pratas om höghastighetståg mellan Sveriges tre storstäder var stödet i riksdagen starkt. Samtliga fyra borgerliga partier samt Socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sade ja. Men med tiden har det politiska stödet avtagit och nu säger Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna nej. Dessutom har Nyamko Sabuni och Liberalerna sagt att de endast är med och stöder utbyggnaden om Moderaterna är med, vilket de alltså inte är.

Och nu kommer alltså nästa stora missräkning för projektet. Efter att ha granskat planerna har Riksrevisionen nu rekommenderat regeringen att trampa på bromsen.

Den största anledningen till detta är att kostnaderna ökat kraftigt. Enligt Trafikverkets  senaste räkneexempel uppgår notan nu till 250 miljarder kronor, vilket ska jämföras med de 50 miljarder man budgeterade med från början. Det handlar alltså om 200 miljarder kronor mer. Men inte nog med det. I sin rapport skriver Riksrevisionen att det finns ”betydande risker” för att kostnaderna ökar ytterligare och hänvisar till erfarenheter från liknande projekt i andra länder. 

Slutsatsen i rapporten är att projektet är olönsamt. Man ser också stora risker med att andra mer lönsamma projekt trängs undan. Enligt Riksrevisionen ger varje investerad hundralapp i höghastighetsjärnvägen 40 kronor tillbaka. Genomsnittet för övriga projekt i den nationella transportplanen är 150 kronor.

Riksrevisionen påpekar också ett flertal brister när det gäller planeringen av projektet. Det är utredningar som har hastats fram, grundläggande analyser som saknas och andra, billigare alternativ, som aldrig har utretts. Dessutom har man inte gjort prövningar där olika lösningar och kostnader värderats mot varandra.

Myndigheten slår också fast, vilket är högst uppseendeväckande, att man i planeringen av den nya höghastighetsjärnvägen inte tagit hänsyn till om investeringen är samhällsekonomiskt effektiv. Uppmaningen till regeringen är att inte fatta några nya beslut om snabbtågen förrän planeringen gjorts om på rätt sätt. Jag hoppas verkligen det blir så.

Thomas