Är elbilen ett av världshistoriens största misstag?

Av: Thomas Ström 2022-05-03

Jag tillhör dem som verkligen vill och hoppas att vi i Sverige ska lyckas nå målet med en fossilfri fordonsflotta redan 2030.
Just nu menar de starkaste rösterna i västvärlden att framtidens fordonstrafik är eldrift, både för personbilar och för yrkestrafik. Dit pekar exempelvis de politiska besluten och det är också detta som lyfts fram mest i media.
Men drivs man av lusten att ställa om till fossilfritt snabbt och utan att riskera en massa människors hälsa finns det andra alternativ som tex biogas, biodiesel, etanol och vätgas. Jag är nämligen inte helt säker på att vi år 2030 kommer säga att eldrift var det enskilt bästa alternativet för att nå målet.

Bilföretagen menar att den stora lösningen för att nå målet är elbilen. Men en ensidig satsning på elbilar riskerar att skapa andra stora miljöproblem. I de nya elbilarna går det åt mycket mer så kallade jordartsmetaller än i bensinbilar. I en granskning som Sveriges Radio gjorde för ett par år sedan och som jag nyligen tagit del av visar att utvinningen av de här metallerna orsakar svåra föroreningar och hälsoproblem där de bryts.

En majoritet av alla jordartsmetaller bryts och förädlas i Kina. I anslutning till dessa anläggningar förorenas såväl vattendrag som markområden. Slaggen, som är en restprodukt vid denna utvinning, har under decennier dumpats i närliggande dammar och liknande. Det stora problemet är att slaggen bland annat innehåller det radioaktiva ämnet torium.

Kinesiska officiella rapporter påvisar ökade hälsoproblem och större dödlighet i byarna kring dessa områden.  Någon definitiv koppling till föroreningarna har inte bevisats, men kraftigt förhöjda nivåer av radioaktiv strålning har uppmätts.

Sveriges Radios granskning bygger på intervjuer med källor som har mycket god insyn i den kinesiska jordartsindustrin och som stöds av flera vetenskapliga rapporter. De visar på allvarliga miljöproblem i de allra flesta gruvor som bryter jordartsmetaller i Kina.

Enligt Sveriges Radio är detta en bild den kinesiska regeringen inte vill ska komma ut. Och att prata öppet om problemen kan vara farligt. Delar av befolkningen protesterar mot föroreningar från brytningen av jordartsmetallerna men dessa demonstrationer tystas snabbt ner med våld av polis, vilket vi i väst sällan får vetskap om.

Det är framför allt detta som gör att jag är tveksam till att eldrift av fordonsflottan är den enda och bästa vägen att gå. Men det finns även andra saker som gör mig osäker när det gäller elbilarna. En av dem är vad som händer när de börjar brinna.

Mer om det i kommande inlägg.

/Thomas